Vertrouwen

Je zult maar minister-president van dit land zijn. Zoveel mensen die hun vertrouwen in je hebben uitgesproken. Die hopen dat je leiding geeft aan een land in crisis. Je zult maar politicus zijn en in de Tweede Kamer zitten. Zoveel mensen die op je hebben gestemd en verwachten dat je hun belangen dient. Dat je opkomt voor hetgeen zij belangrijk vinden. Dan is eerlijk zijn wel echt belangrijk. Dan moeten mensen er echt op kunnen vertrouwen dat je er voor hun bent. Dat je eigen positie van ondergeschikt belang is, dat je principes hebt en die niet verkwanselt voor macht. Dat het klimaat, corona, stikstof, het woningtekort en al die andere onbenulligheden wel even kunnen wachten. Dat je geen belangrijke dingen vergeet…

Bert_Vertrouwen_Pals wagtail.jpgBij het afronden van een letselschade bedank ik mijn cliënt voor het in ons bureau en het in mij persoonlijk gestelde vertrouwen. Dat vind ik wel gepast als de door de verzekeraar getekende overeenkomst kan worden toegestuurd. Je moet er als mijn cliënt, als slachtoffer van een ongeval, toch maar op vertrouwen dat de uiteindelijke schadevergoeding voldoende is. Zal de overeengekomen vergoeding voldoende zijn om alle toekomstig schade te dekken? Is het bedrag aan smartengeld inderdaad redelijk? Is het echt het maximale dat de verzekeraar wilde betalen?


Allemaal vragen die je als slachtoffer aan mij kunt stellen en waarbij je dan maar moet vertrouwen dat ik ze naar eer en geweten beantwoord. Dat ik de ervaring en deskundigheid heb om voor jou het beste resultaat te hebben bereikt. Het gaat om zaken waar je zelf weinig of niets van weet en waarbij je dus als het ware overgeleverd bent aan de deskundigheid van een ander. Het gaat dus in belangrijke mate om vertrouwen in ons kantoor en dus ook in mij. Als iemand mij vertrouwen schenkt, dan brengt dat verantwoordelijkheid met zich mee. De verantwoordelijkheid om eerlijk en zorgvuldig te zijn. Om binnen de grenzen van de wet en het fatsoen een zo goed mogelijke schaderegeling te realiseren. Een schadevergoeding die recht doet aan de ellende (smartengeld), de materiële schade (zoals eigen risico, reiskosten en huishoudelijke hulp), het verlies aan verdienvermogen (inkomstenderving), toekomstige schade (hulp, voorzieningen) en toekomstige risico’s (onzekerheden).

Soms gaat het alleen om kosten en smartengeld. Soms gaat het – zoals bij levenslange arbeidsongeschiktheid – om enorme bedragen. De belangen kunnen erg groot zijn. Bepalend voor je financiële toekomst als slachtoffer. Als er dan ook nog discussies spelen over de mate van schuld, de medische causaliteit of over verzekeringsdekking, dan is het voor jou als slachtoffer niet eenvoudig om te begrijpen waar je aan toe bent. Dan moet je er vertrouwen in kunnen hebben dat ik weet waar ik het over heb. Dat ik jouw belangen zo goed mogelijk behartig.

Ik neem mijn verantwoordelijkheid heel serieus. Toch drukt die verantwoordelijkheid soms wel op me. Zelfs met al mijn opleidingen en ervaring. Dan weet ik het ook niet zeker. Want ik kan ook niet in de toekomst kijken. Dan kan ik scenario’s schetsen maar blijft het moeilijk om een slachtoffer optimaal te adviseren. Gelukkig heb ik dan collega’s die desgevraagd kunnen meedenken. Gelukkig heb ik dan een medisch adviseur die risico’s kan inschatten. Gelukkig weet ik welke externe deskundigen ik kan raadplegen. Wat ik kan doen om uiteindelijk tot een zo goed mogelijk resultaat te komen… en vergeet ik niet wat belangrijk is.

Bert Heida, Letselschadespecialist NIVRE-re, géén functie elders