Na een bedrijfsongeval met ernstig letsel, zoekt dhr. V. een betrouwbaar letselschadebureau. Hij komt in contact met Pals Letselschade. Onze letselschadespecialist Frans de Jong stelt de verzekeraar van de werkgever aansprakelijk. Maar dan gebeurt er iets onverwachts, dat de schadeclaim op losse schroeven zet. “Dan is het zaak álle belangen, de financiële én de emotionele, goed af te wegen en zorgvuldig voor de cliënt te onderhandelen.’

“Dhr V. (52 jaar) wordt in mei 2010 slachtoffer van een bedrijfsongeval. Tijdens heiwerkzaamheden krijgt hij een zwaar object op zijn hoofd. Gevolg: een schedelbreuk, twee gebroken ruggenwervels en knieletsel.

Aansprakelijkheid werkgever

Na ontslag uit het ziekenhuis, komt dhr V. in contact met Pals Letselschade. Pals Letselschade benadert de verzekeraar van de werkgever. Die erkent in oktober 2011 aansprakelijkheid.

Arbeidsongeschikt

Dhr. V is inmiddels aan het re-integreren. Na twee jaar blijkt hij, vanwege ernstige rugklachten, concentratie- en geheugenproblemen, arbeidsongeschikt te zijn voor werk bij zijn werkgever. Hij krijgt ontslag; het UWV verklaart hem echter voor slechts 55 procent arbeidsongeschikt. Voor de overige 45 procent moet hij in zijn eigen inkomen voorzien.

Omvang letsel

Pals Letselschade is ondertussen druk in gesprek met de verzekeraar en onafhankelijke medische en arbeidsdeskundigen over de precieze omvang van het letsel en de daaruit voortvloeiende schade. Er moet een objectief antwoord komen op complexe vragen als: welk werk kan dhr. V. nog doen, wat verdient hij daarmee, welk inkomen loopt hij mis door het bedrijfsongeval, etc. Eind juni 2014 zijn alle antwoorden binnen en kan Pals Letselschade de definitieve schadeclaim opstellen.

Bedrijfsongeval – schade: causaal verband?

Maar dan krijgt dhr V. ernstige hartklachten. De vraag die opdoemt: wat als hij geen bedrijfsongeval had gehad en nog bij zijn werkgever had gewerkt? De verzekeraar kan stellen: er is geen oorzakelijk verband tussen het bedrijfsongeval en de schade, de schade zou door de hartklachten vanaf 2014 tóch zijn ontstaan. Dhr. V. moet dan opnieuw de molen van deskundigenonderzoeken in. Emotioneel een zware belasting, zeker nu. En het risico dat de verzekeraar gelijk krijgt, is groot.

Hoogte schadevergoeding

Ondertussen is de echtgenote van dhr. V. een eigen zaak gestart. Dhr. V. wil hierin een aantal uren gaan meewerken. Wordt de zaak succesvol, dan kan dat de hoogte van de schadevergoeding verder beperken.

Schikking?

In overleg met dhr. V. ga ik vanuit Pals Letselschade met de verzekeraar in onderhandeling om tot een schikking te komen. Ik onderhandel altijd zorgvuldig en vanuit de inhoud: op basis van welke argumenten heeft iemand recht op een bepaalde schadevergoeding?

Rust en zekerheid

We komen uiteindelijk uit op een schadevergoeding waarin dhr. V. zich heel goed kan vinden. Na ruim vijf jaar heeft hij zekerheid, rust én een buffer om de zaak met zijn vrouw op te bouwen. Samen kunnen ze weer aan de toekomst gaan werken. Dat is misschien wel het meeste waard.”

‘Goede ervaring Pals Letselschade’

En dat vindt ook dhr. V., die ‘dankbaar is voor het goede werk en betrouwbare advies van Pals Letselschade’. “Het was een langlopende zaak, waarin ik door Pals Letselschade uitstekend geholpen ben. Dankzij Pals Letselschade en letselschadespecialist Frans de Jong kan ik nu het dagelijks leven weer oppakken en plannen maken voor de toekomst.”