Ken je eigen en elkaars verzekering

Op 30 december 2020 oordeelde de Rechtbank Midden-Nederland over een ongeval tussen twee fietsers. Op een kruispunt van fietspaden in Utrecht botsten deze fietsers op elkaar. Er was discussie over de aansprakelijkheid maar de rechter was duidelijk: de fietser die van rechts kwam, had voorrang moeten krijgen. Dus de andere fietser werd als veroorzaker van het ongeval gezien en was aansprakelijk voor de schade. Een logische conclusie. Maar de reden van de discussie had waarschijnlijk een dieper liggende reden: de veroorzaker bleek niet verzekerd.

Kenny_Verzekering_Pals.jpg

Dit soort aansprakelijkheid is gedekt onder de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren, de AVP. Deze verzekering is vaak een onderdeel van gezinsverzekeringen en woonverzekeringen. Er is in Nederland echter geen verplichting tot het afsluiten van deze verzekering. Desalniettemin hebben de meeste personen een dergelijke verzekering afgesloten. Maar dus niet iedereen. (Terwijl de jaarlijkse premie doorgaans slechts enkele tientjes betreft.)

Een ongeval dat wordt veroorzaakt door een fietser is hiermee dus verzekerd. Dat geldt ook voor de schade die een huisdier kan veroorzaken. Situaties waarvoor je ook aansprakelijk kan worden gesteld.

Vaak dekt deze verzekering zelfs nog meer. Zo wordt tegenwoordig ook schade gedekt die is veroorzaakt tijdens vriendendiensten. In strikt juridische zin kunnen wij ons afvragen of men voor schade bij een vriendendienst (klussen, helpen met verhuizing) wel aansprakelijk kan worden gehouden. Daar heeft de hoogste rechter van Nederland al eens ontkennend op geantwoord. Maar de AVP dekt deze schade dus vaak wel, zij het tot een beperkt bedrag.

En wat als je naar een voetbalpartijtje staat te kijken en een van de deelnemers schopt per ongeluk een bal tegen je hoofd? Ook dit kan zijn gedekt door de AVP van de veroorzaker. Terwijl ook hiervoor geldt dat wij ons kunnen afvragen of hij of zij hiervoor wel aansprakelijk is (afhankelijk van alle omstandigheden van het geval).

Ik druk mij hier bewust wat onzeker uit over de vraag of de schade wel gedekt is door de AVP. Dit verschilt namelijk nog wel eens per verzekeraar. In de Consumentengids van maart 2021 is een vergelijking gemaakt tussen de verzekeringen in Nederland. Er zijn nogal wat verschillen. Enkele verzekeraars kennen juist geen vergoeding toe bij de vriendendienst of de schade van de toeschouwer van het voetbalpartijtje.

In het eerder genoemde vonnis van de rechtbank was de veroorzaker dus niet verzekerd. Het slachtoffer liep ernstig letsel op. Daarnaast was het slachtoffer mantelzorger voor een gehandicapte dochter. De gevolgen waren dus groot. De financiële schade ook. En er was geen verzekeraar die deze schade dekte. De rechter zag dit ook in en overwoog:

“De rechtbank is zich er van bewust dat deze kwestie – naast de ernstige lichamelijke en emotionele gevolgen voor het slachtoffer – met dit oordeel ook emotionele en met name ook ernstige financiële gevolgen voor de veroorzaker zal hebben als gevolg van het feit dat zij niet voor aansprakelijkheid is verzekerd. Een relatief klein ongeval heeft voor beide partijen een enorme impact op hun (dagelijks) leven.”

Wees je dus bewust van wat je zelf hebt geregeld op het gebied van aansprakelijkheidsverzekeringen. En wanneer je betrokken bent bij een ongeval met (letsel)schade, informeer dan ook naar de verzekering van de andere partij. Er zijn situaties denkbaar waarbij er ook zonder aansprakelijkheid toch een vergoeding van schade kan volgen.

Een relatief klein ongeval kan in ieder geval een grote impact hebben.

Kenny Hassink, Letselschadespecialist NIVRE-re