Labd_Pals-Letselschade-komkommer.jpg

Volgens Genootschap Onze Taal komt de term van het komkommerseizoen dat voorheen altijd in de zomer viel. Kwekers hadden het heel druk. Maar in andere vakgebieden was het juist ontzettend rustig. Omdat die rustige periode samenviel met het komkommerseizoen begon men dat met elkaar te associëren. En zo werd komkommertijd synoniem voor een rustige periode zonder nieuws. Nou ja, behalve dan het spreekwoordelijke komkommernieuws. Zoals: Katja zoekt verkoeling in fontein. Of: Weggelopen hond duikt op in Spanje. Of: Gordon ging bijna dood. Alweer. Rutte heeft een vriend, Wibi een veel te jonge vriendin en Bibi zit geloof ik zonder.

Als ik de krant lees en het nieuws op tv volg, dan krijg ik echter geen komkommertijdgevoel. Integendeel. Oekraïne, Taiwan, inflatie… Het gaat maar door.

Het voorgaande heeft me een uur gekost. Om te bedenken en om het op te schrijven. Aansluitend wilde ik je meenemen in een belangrijk onderwerp in de letselschaderegeling, namelijk de rekenrente. Om me dan te bedenken dat ik geen idee heb hoe ik dat ingewikkelde onderwerp in het bestek van een enkele blog begrijpelijk moet uitleggen, van actuele context moet voorzien en er dan nog een clou aan moet geven die ook nog een relatie heeft met dat groene gevaar.

Nou ja, ik ga het toch proberen. Als je 35 jaar bent, blijvend arbeidsongeschikt raakt en de jaarlijkse schade is € 10.000,-, dan loopt dat nog (ruim) 30 jaar door. Dan kun je echter niet simpelweg 30 x 10 is € 300.000,- rekenen. Want over die vergoeding krijg je ook rente vergoed. Dus dan wordt je geld meer waard. Anderszins moet je rekening houden met inflatie. Waardoor je geld minder waard wordt. Oeps! Hoe moet je dat dan berekenen?

Daarvoor houden we in letselschadeland rekening met de rekenrente. En hoe hoger die is, hoe lager de schadevergoeding. Hè? Ja, dat dacht ik ook toen ik bij Pals begon en voor het eerst van mijn leven met rekenrente te maken kreeg. Maar toch, het is eigenlijk heel simpel. In het voorbeeld hiervoor houden we rekening met een rekenrente van 0%. Geen rente, geen inflatie. Elk jaar is de schade gelijk. Maar in de praktijk is dat natuurlijk niet zo. Want - voor de ouderen onder ons - vroeger kreeg je rente op je spaarrekening. Wel 6%. En werd je geld meer waard. Maar ook toen was er inflatie, gemiddeld zo’n 3%. Toen was de rekenrente dus 3%. Daarmee werd gekapitaliseerd. Want om te zorgen dat een schadevergoeding de schade op een toekomstig moment dekt, moet de schade gekapitaliseerd worden. Voor het kapitaliseren van een letselschadevergoeding gebruiken we daarom de rekenrente: het verschil tussen rente en inflatie.

Volg je mij nog? Nou ja, de inflatie was jarenlang minimaal. Inmiddels zitten we op 10%. Tot voor kort was de rente op je spaarrekening een fractie achter de komma. Nu gaan we langzaam weer naar een getal voor de komma. Al die ontwikkelingen hebben gevolgen. Ook voor mijn werk, voor het slachtoffer en met name voor het berekenen van de toekomstige schade.

Ik verlang naar komkommertijd en zoek verkoeling in een fontein.

Bert Heida, Letselschadespecialist NIVRE-re