Letsel opgelopen na een ongeval en ontevreden over de schadeafwikkeling? Dan kan het zinvol zijn een second opinion aan te vragen bij Pals Letselschade, aldus onze letselschadespecialist Harry Kleine Schaars. “Door een foutieve berekening van zijn voormalige advocaat, dreigde mijn cliënt enkele tonnen aan schadevergoeding mis te lopen; geld waar hij wél recht op had.” Dankzij de inspanningen van Pals heeft deze cliënt nu weer een toekomst.

“Dhr. Zuijderwijk, toen 29, was als zzp’er gespecialiseerd in de montage van glasconstructies. In 2008 liep hij ernstig letsel op – een hersentrauma en veel fysieke trauma’s aan armen, benen, heupen en rug – doordat de hoogwerker waarin hij stond omviel.

Aansprakelijkheid erkend

De ondergrond waarop de hoogwerker stond was niet deugdelijk; de verzekeraar van het bedrijf dat dhr. Zuijderwijk had ingehuurd erkende aansprakelijkheid.

Schadebedrag: te laag

Vervolgens moest de hoogte van het totale schadebedrag worden bepaald. Dhr. Zuijderwijk werd daarin bijgestaan door een zelfstandig letselschadeadvocaat.

Maar het schadeafwikkelingstraject verliep moeizaam. Totdat de definitieve schade bekend was, kreeg dhr. Zuijderwijk van de verzekeraar voorschotten uitgekeerd, gebaseerd op het door de advocaat geschatte totale schadebedrag. Die voorschotten vond dhr. Zuijderwijk aan de lage kant; hij kon er alleen de vinger niet opleggen.

Pals Letselschade: second opinion

Hij wendde zich daarom tot Pals Letselschade voor een second opinion – het was inmiddels 2012. Als letselschadespecialist bij Pals bekeek ik het dossier. Al snel zag ik dat de advocaat in de berekening van de schade door het verlies aan arbeidsvermogen (een belangrijke component van het totale schadebedrag, red.) een grote fout had gemaakt. In de juiste berekening kwam de schade op jaarbasis enkele tienduizenden euro’s hoger uit dan in de berekening van de advocaat. Alleen al over de jaren 2009-2012 had dhr. Zuijderwijk nog meer dan een halve ton tegoed.

Advocaat: foutieve berekening

Ik kaartte dit aan bij de verzekeraar. Die erkende vrijwel meteen dat de advocaat een foutieve berekening had toegepast en keerde vanaf toen een hoger voorschotbedrag uit.

Schade verlies arbeidsvermogen, kosten, smartengeld

Vervolgens ging ik met de verzekeraar verder in onderhandeling over het definitieve schadebedrag. Daarbij wordt de schade door het verlies aan arbeidsvermogen beoordeeld, ook wordt gekeken naar de bijkomende kosten als gevolg van het ongeval – zoals ziekenhuiskosten die onder het eigen risico vallen, reiskosten naar artsbezoeken, kosten van huishoudelijke hulp etc. – en wordt de hoogte van het smartengeld – een vergoeding voor de immateriële schade als gevolg van het ongeval – vastgesteld.

Pals Schadecalculaties

Een belangrijk punt dat de verzekeraar inbracht: dhr. Zuijderwijk verdiende voor het ongeval goed, maar hij was zzp’er, er was een recessie, wie zegt dat zijn jaarinkomen altijd zo zou zijn gebleven?

Via Pals Schadecalculaties liet ik een aantal uitvoerige schadeberekeningen maken. Deze heb ik aan de verzekeraar voorgelegd. Uiteindelijk kwamen we op een eindbedrag waar dhr. Zuijderwijk zich goed in kon vinden: door de afwikkeling van de zaak en het uitgekeerde schadebedrag kon hij verder met zijn leven en zich eíndelijk weer gaan richten op de toekomst.”

Ervaring Pals Letselschade: ‘erg tevreden’

En dat zegt ook dhr. Zuijderwijk zelf, die erg tevreden is over de dienstverlening van Pals Letselschade. “Al na de eerste afspraak met Harry Kleine Schaars had ik het gevoel dat het schadetraject een positieve wending zou krijgen. Harry was er stellig van overtuigd dat er fouten waren gemaakt in de schadecalculatie door mijn voormalig letselschadeadvocaat.

Dit bleek inderdaad het geval. Ik heb toen vrij snel en met terugwerkende kracht mijn voorschotten gekregen. Uiteindelijk is de zaak, na een periode van zes jaar, naar tevredenheid afgewikkeld en kon ik me weer op de toekomst gaan richten. Met het schadebedrag dat ik uitgekeerd heb gekregen, ben ik een nieuwe business gestart, waarmee ik andere mensen ga voorlichten en helpen om hun gezondheid in eigen hand te nemen. Harry Kleine Schaars en Pals Letselschade: bedankt.”