Wie letsel oploopt na een ongeval, wil vaak een snelle ‘afwikkeling’ van de schade. Maar soms worden de toekomstige gevolgen pas later duidelijk. Hierdoor heb je recht op een aanzienlijk hogere schadevergoeding dan wanneer de schade meteen zou zijn afgewikkeld. “’Afwachten’ voelt dan wellicht frustrerend, maar het is belangrijk dat je krijgt waar je recht op hebt”, zegt letselschadespecialist Frits Toorians van Pals Letselschade.

“Een 18-jarige scholier wordt op zijn scooter aangereden door een auto. Hij valt, breekt zijn ellepijp en wordt geopereerd. Twee jaar later, in 2015, is zijn medische behandeling afgerond.

letselschade-na-verkeersongeval-brommerContact Pals Letselschade: volledige schadevergoeding

Eerder hebben de ouders van de jongen Pals Letselschade benaderd. De verzekeraar van de automobilist heeft aansprakelijkheid erkend, de jongen heeft recht op een volledige schadevergoeding. Nu zijn medische behandeling is afgerond, vragen de jongen en zijn ouders de omvang van de schade vast te stellen en de schade ‘af te wikkelen’.

‘Schade door ongeval lijkt beperkt’

Als letselschadespecialist bij Pals Letselschade stel ik voor om met die afwikkeling nog even te wachten. De jongen lijkt klachtenvrij. Maar: hij zit nog op school en woont nog thuis. Wat als hij straks werkt, op zichzelf woont en zijn arm veel zwaarder wordt belast? Wat is de schade op langere termijn? Dat is nog onvoldoende duidelijk.

Niet klachtenvrij: hogere schadevergoeding

De ouders en de jongen gaan akkoord met ‘afwachten’, evenals de verzekeraar. En maar goed ook, zo blijkt een jaar later. De jongen is aan het werk in een verzorgingshuis en loopt tegen allerlei fysieke beperkingen aan. Daardoor ontstaat een heel ander schadebeeld  – en dus ook een ander bedrag aan schadevergoeding – dan wanneer we de zaak eerder zouden hebben afgewikkeld.

Arbeidsbemiddelaar

Prioriteit is nu kijken of de jongen op zijn werkplek kan blijven, dat wil hij graag. Een arbeidsbemiddelaar overlegt met de werkgever of de werkzaamheden kunnen worden aangepast. Tegelijkertijd moet worden gekeken of de jongen dit type werk überhaupt kan blijven doen of dat hij zich moet omscholen. Het is belangrijk om uitvoerig in kaart te brengen waar de jongen straks mogelijk allemaal tegenaan loopt, zodat er een volledig en realistisch schadebeeld ontstaat.

‘Krijgen waar je recht op hebt’

Ja, dat kost tijd. Maar de jongen en zijn ouders zijn blij dat we de schade niet meteen hebben afgewikkeld. ‘Afwachten’ voelde aanvankelijk wat frustrerend, maar de jongen heeft nog een heel leven voor zich, het is belangrijk dat hij krijgt waar hij recht op heeft.”