Slachtoffer van een verkeersongeval? Noteer zoveel mogelijk telefoon- en adresgegevens van getuigen en omstanders. Dit voorkomt nare discussies over de toedracht van het ongeval, adviseert onze letselschadespecialist Kim van Beek.

“Een vrouw passeert op een fietspad een andere fietser. Als ze deze bijna voorbij is, wordt ze ingehaald door een scooter. Die raakt de vrouw. Ze valt. Bekomen van de schrik neemt de vrouw contact op met Pals Letselschade. Omdat ze het kenteken had genoteerd, konden wij de verzekeraar van de scooter achterhalen en deze aansprakelijk stellen voor de schade.

Notter gegevens van getuigen na een verkeersongevalAansprakelijkheid

Volgens de scooterbestuurder was de vrouw echter plotseling uitgeweken, waardoor hij tegen haar aanreed. Volgens hem had hij een botsing dus niet kunnen voorkomen. Op basis van die verklaring kon de verzekeraar de volledige aansprakelijkheid niet erkennen.

Getuigenverklaringen

Gelukkig had het slachtoffer de telefoon- en adresgegevens genoteerd van twee fietsers die het ongeval hadden zien gebeuren. Daardoor kon Pals Letselschade deze getuigen benaderen en om een verklaring vragen. Een van de getuigen gaf aan: de vrouw week niet plots uit naar links, de scooter reed te hard en roekeloos. Deze getuigenverklaring stuurden we door naar de verzekeraar. Die stuurde daarop een verklaring van de bijrijder van de scooter die het verhaal van de scooterbestuurder ondersteunde.

‘Alle schade vergoed’

Inmiddels hadden we vanuit Pals Letselschade ook de andere getuige weten te bereiken. En ook die verklaarde: het slachtoffer valt niets te verwijten, de scooterbestuurder is aansprakelijk voor het ongeval. Toen kon de verzekeraar volledige aansprakelijkheid erkennen.

Gegevens getuigen

Deze zaak laat zien hoe belangrijk het is om na een verkeersongeval zoveel mogelijk gegevens van getuigen en omstanders te noteren, niet alleen telefoonnummers, maar het liefst ook naam- en adresgegevens. Mocht er discussie ontstaan over de toedracht, dan kan een getuigenverklaring doorslaggevend zijn.

Letselschade

Letselschade omvat niet alleen schade aan bijvoorbeeld fiets, kleding of bezittingen, maar ook allerlei andere schadeposten, zoals medische kosten, reiskosten naar een arts of ziekenhuis, smartengeld ter compensatie van pijn en verdriet, kosten vanwege studievertraging, of het inkomen dat je misloopt als je door het ongeval tijdelijk of blijvend niet kunt werken. Het is behoorlijk zuur als je door toedoen van een ander zelf opdraait voor alle kosten.”