medische-missersHet aantal meldingen van medische missers in ziekenhuizen is flink gestegen. De eerste helft van 2016 waren het er de helft meer dan een jaar eerder. Patiënten die als gevolg letselschade opliepen, kunnen bij Pals Letselschade terecht voor juridische bijstand en financiële compensatie.
Het is een zorgelijke ontwikkeling, op het eerste gezicht. Meer medische missers in ziekenhuizen is geen kop die we graag lezen. Want artsen en verpleegkundigen zijn mensen in wie we al ons vertrouwen moeten kunnen leggen, toch? We willen ons in ieder geval niet afvragen of een operatie wel goed afloopt. Laat staan wat ons te doen staat als er iets misgaat.

Meer meldingen van medische missers

Maar onder deze kop ligt een positieve ontwikkeling. Het gaat namelijk om een stijging van het aantal meldingen van medische missers. Mensen trekken kortom eerder aan de bel als er iets misgaat in het ziekenhuis. Dat is een goede zaak. Medici kunnen zo leren van hun fouten, ervoor zorgen dat ze niet nog eens gemaakt worden.
De groeiende meldingsbereidheid heeft nog een andere positieve kant. Het stelt meer mensen in staat om een letselschadespecialist in de arm te nemen die juridische, medische en financiële bijstand kan verlenen. De experts van Pals Letselschade hebben grote kennis en ervaring in het zorgvuldig en zo goed mogelijk afhandelen van deze pijnlijke vorm van letselschade.
Een ongeluk zit in een klein hoekje. Dat geldt ook voor artsen, tandartsen en andere zorgverleners. Maar als zij een medische fout maken, of als door hun medische behandeling letselschade ontstaat, dan heeft de patiënt recht op een schadevergoeding. Pals weet welke.

Claim

Letselschade claimen na een medische misser is een ingewikkeld proces. Dat begint al bij de vraag of er daadwerkelijk sprake is van een medische fout. Een onafhankelijk medisch adviseur moet altijd ingeschakeld worden om te beoordelen of er sprake is van verwijtbaar onzorgvuldig handelen. Pas als dat zo blijkt te zijn, kan de zorgverlener aansprakelijk worden gesteld.
Het juridische proces met al zijn onzekerheid en zijn kosten, is typisch iets waar een slachtoffer van een medische misser niet op zit te wachten. Die houdt zich liever bezig met zijn herstel, met de psychische verwerking. Daarom is het goed dat Pals Letselschade die zorgen uit handen kan nemen.

Hulp die echt helpt

Het aantal meldingen van medische missers in ziekenhuizen is gestegen. Wij van Pals Letselschade wensen iedere patiënt die met zo’n misser te maken heeft, de best mogelijke bijstand toe. Wij zitten voor u klaar.