Als bestuurder van een auto, motor, scooter of bromfiets letsel opgelopen door een aanrijding met een voetganger of fietser? Je hebt mogelijk toch recht op schadevergoeding, ook al ben je een sterkere verkeersdeelnemer, zegt Anne Zweers, letselschadespecialist bij Pals Letselschade.

Een scooter rijdt over een kruispunt. Plotseling steekt er een voetganger over. De scooterbestuurder raakt de voetganger, valt en loopt een kniefractuur op.

Auto, motor, scooter, bromfiets: sterke verkeersdeelnemer

“Als jij als sterkere verkeersdeelnemer (een bestuurder van een auto, motor, scooter of bromfiets) door toedoen van een zwakkere verkeersdeelnemer (een fietser of voetganger) letselschade oploopt, komt jouw schade in beginsel voor jouw rekening. Tenzij je kunt bewijzen dat jou niets te verwijten valt: je beroept je op overmacht.”

Overmacht

Overmacht wordt echter zelden aangenomen. “Je moet aantonen dat de fout van de voetganger – de zwakkere verkeersdeelnemer – zó onwaarschijnlijk was, dat jij er in alle redelijkheid geen rekening mee hoefde te houden. In dit geval: de scooter had bijna stapvoets over de kruising moeten rijden; volgens de rechtspraak word je geacht op of rond een kruispunt rekening te houden met plotseling overstekende voetgangers. Dan moet je nog bewijzen dát je zo langzaam reed. Dat is heel lastig.”

Schadevergoeding

Toch heb je ook dan nog steeds mogelijk recht op schadevergoeding. Want al is overmacht niet aangetoond, er wordt wél gekeken naar de over en weer gemaakte fouten. “Hield jij je als bestuurder van de scooter aan alle regels, waaronder de maximumsnelheid, maar kun je bewijzen dat de voetganger door rood liep of zonder te kijken overstak, dan kun je toch een schadevergoeding krijgen, omdat het ongeval grotendeels door toedoen van de voetganger werd veroorzaakt en diens verzekeraar aansprakelijkheid ervaart.”

Getuigenverklaringen

Noteer daarom altijd gegevens van getuigen die kunnen bevestigen dat de voetganger of fietser fout zat. “Zie je geen getuigen, bel dan de politie zodat die onderzoek kan doen.”

Ernst van de fout

Bij het vaststellen van de hoogte van de schadevergoeding, wordt ook gekeken naar redelijkheid en billijkheid. “Vooral de ernst van het letsel speelt hierbij een grote rol: wat zijn de toekomstige gevolgen van het letsel voor de sterkere verkeersdeelnemer?”

Ernstig letsel

In de zaak van de bestuurder van de scooter, wilde de verzekeraar aanvankelijk 75 procent van de schade vergoeden, omdat de voetganger fout zat. Dat vond Anne Zweers, die namens Pals Letselschade de scooterbestuurder bijstond, te weinig. “De bestuurder van de scooter hield blijvend letsel aan haar knie, met alle gevolgen van dien. Gezien de ernst van dit letsel – en de fout van de voetganger – vond ik het redelijk dat hij 100 procent van de schade vergoed kreeg.”

Ervaring Pals Letselschade

Het vergde heel wat overtuigingskracht, uiteindelijk kreeg de bestuurder van de scooter 100 procent van de schade vergoed. “Als automobilist, motorrijder, scooterrijder of bromfietser, heb je bij een aanrijding met een voetganger of fietser mogelijk tóch recht op schadevergoeding. Het is niet makkelijk – want jij hebt de bewijslast – maar ook niet onmogelijk, is onze ervaring. Pals Letselschade heeft al aardig wat zaken rond gekregen.”