Rappel

Het woord rappel is afkomstig uit het Frans. Het staat daar voor terugroepen of stopzetten. Het heeft nog wel meer betekenissen maar in mijn werk heb ik het leren kennen als een ander woord voor herinnering. Toen ik bij Pals ging werken moest ik namelijk gaan rappelleren. Voordien had ik waarschijnlijk nog nooit van het woord gehoord. Want van de zes jaar Franse les heb ik er zeker twee gespijbeld. Verschrikkelijke taal. Met die naamvallen en mannelijk en vrouwelijk. Ook de leraren waren niet inspirerend. Nee, ik heb daar geen fijne herinneringen aan. En toen moest ik toch gaan rappelleren. Het is een juristenwoord. Aanstellerig vond ik dat toen.

Bert_Rappel_Web.jpgInmiddels heb ik het woord duizenden keren gebruikt en heb ik vele duizenden rappels verstuurd. Soms aan de klant, regelmatig aan dokters voor het verstrekken van informatie maar vooral aan verzekeraars. Want zonder in borrelpraat te vervallen, wat zijn ze daar soms traag! Lees mijn blog VOORSCHOT (gepubliceerd op 27 mei) nog eens. En dan komt hier het vervolg:

In aansluiting op de betaling van het betalen van een eerste voorschot volgde een gezamenlijk bezoek. Dat was in december 2020. Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen werd het een videogesprek met de door mevrouw G. R. ingeschakelde expert van een extern bureau. Aardige man die mij na afloop van het gesprek met mijn cliënt nog belde. Moeten we die mensen niet wat ontzorgen? Een deskundige inschakelen om de behoefte aan hulp vast te stellen en beter te regelen? Graag! Goed idee! Hij zou dat meenemen in zijn advies aan de verzekeraar.

Half Januari: rappel. Verslag van de expert al gelezen? Nee, net drie weken vrij gehad. Reactie volgt z.s.m.

Eind januari: rappel. Nee, mevrouw G. R. is niet bereikbaar. Een collega vraagt haar te reageren. De volgende dag reageert mevrouw. Ze wilde liever een andere deskundige. Prima! Ik krijg in concept een opdracht voor de deskundige en geef hiervoor meteen akkoord.

Eind februari: cliënt rappelleert. Heeft nog niets gehoord. Ik stuur een rappel.

Half maart: een rapport. De deskundige geeft adviezen en vraagt om akkoord.

Half april: rappel. Zijn de bevindingen van de deskundige akkoord?

Begin mei: een dringend rappel.

Mevrouw G. R. reageert. Maar niet op het rapport van de deskundige. Wel op mijn verzoek van februari om een voorschot op onze kosten te betalen. Maar daar gaat het nu even helemaal niet om. Graag een reactie op het voorstel van de deskundige.

Half mei: rappel. Mw. G. R. is niet bereikbaar. Er wordt een notitie voor haar gemaakt.

Eind mei: rappel. Ik spreek een collega. Mw. G. R. is niet bereikbaar. Vanwege overweldigende drukte wordt er gesproken over het uitbesteden van dossiers. Ik ben er klaar mee. Maandag a.s. wil ik een reactie anders ga ik (weer) een formele klacht indienen. Maandag word ik gebeld. Door een collega om een belafspraak voor dinsdag te maken. Op dinsdag heb ik dan eindelijk contact met mw. G. R. Nee, het duurt allemaal te lang. Dat geeft ze wel toe. Voorstel van de deskundige is akkoord en ze betaalt een aanvullend voorschot. Gaat ze dit dossier dan ook overdragen? Ik probeer niet te enthousiast te klinken. Nee, zij doet toch voornamelijk de zware zaken en dit dossier kent ze toch al goed.

Merde!

Bert Heida, Letselschadespecialist NIVRE-re