Verkiezingen

Nederland is een democratische rechtstaat. Democratisch omdat burgers kiezen wie het land regeert. Een rechtstaat omdat iedereen zich aan het Nederlands recht moet houden: burgers, instanties en overheid. Dat zijn mooie uitganspunten die ook in mijn dagelijks werk van belang zijn. Ik ga dus zeker stemmen en roep langs deze weg iedereen op om dat ook te doen. Niet omdat ik dat belangrijk vind maar omdat het belangrijk is.

Blog_Verkiezingen_Pals.jpg


We verwachten van alles van de politiek. Allerlei personen en instanties die aandacht vragen voor hun belangen. Het afgelopen jaar was dat helemaal extreem. Horeca, winkeliers, evenementenbranche, toerisme en het individu. Alles en iedereen wist het beter, kon verantwoord open, had meer steun nodig, voelde zich niet gehoord… De overheid moet het regelen. En als het niet gaat zoals we graag willen, dan kan er worden geprotesteerd of kan de rechter om een oordeel worden gevraagd. Zo hebben we dat geregeld in Nederland. En voor degenen die zich niet aan de regels houden, hebben we politie en justitie.

En ook al zijn er veel boze en teleurgestelde mensen, toch hoop ik dat de meesten wel begrijpen dat het allemaal nog niet zo slecht geregeld is. Maar het kan natuurlijk altijd beter. Ik heb zelf ook nog wat suggesties. Maar die kunt u grotendeels vinden in het verkiezingsprogramma van de partij waar ik voor stem. Dus beperk ik me tot een wens op mijn vakgebied.

Waar blijft de instantie die verzekeraars en belangenbehartigers beoordeelt? En dan niet vrijblijvend maar een instantie die ook daadwerkelijk sancties kan opleggen?

In de letselschaderegeling is in de laatste 10 à 15 jaar veel verbeterd. Nog steeds zijn er echter verzekeraars die zich niet houden aan de Gedragscode Behandeling Letselschade. Zaken die traag, onzorgvuldig en met weinig of geen empathie voor het slachtoffer worden behandeld. Nog steeds zijn er belangbehartigers – en dat worden er zelfs meer – die vooral bezig zijn met het eigen belang. Die geen keurmerk hebben, geen opleidingseisen maar wel ronkende reclameretoriek. Iedereen in letselschaderegelend Nederland weet ervan. Maar niemand doet er iets aan. We hebben twee ‘controlerende’ instanties in de vorm van de Letselschade Raad en het Kifid. De eerste behandelt geen individuele klachten. De tweede kan weliswaar een bindend advies uitbrengen. Maar als de financiële instantie niet bij het Kifid is aangesloten of ervoor kiest zich niet aan het advies te houden, moet je alsnog naar de rechter.

Maar je gaat niet naar de rechter omdat een verzekeraar je vier maanden laat wachten, omdat een medisch adviseur zes pagina’s onzin over je schrijft of omdat je acht minuten in de wacht staat en dan te horen krijgt dat er een nieuwe behandelaar van je dossier is en dat het nog opnieuw verdeeld moet worden. Je gaat niet naar een rechter omdat je belangbehartiger toch minder betrouwbaar, deskundig en volhardend is dan je had gehoopt en verwacht.

Op 4 januari 2021 heeft de Letselschade Raad het Nationaal Keurmerk Letselschade gelanceerd. Met de komst van dit keurmerk moeten slachtoffer erop kunnen vertrouwen dat alle bonafide partijen die de belangen van mensen met letsel netjes regelen op één overzichtelijke locatie staan geregistreerd. Dat het helpt is net zo waarschijnlijk als dat de partij van mijn keuze de grootste van Nederland wordt. Maar we kunnen hopen en gelukkig in vrijheid stemmen. Ik ga.

Bert Heida, Letselschadespecialist NIVRE-re