Slachtoffers van een ongeval die te maken krijgen met letselschade zijn gebaat bij de beste en snelste zorg die mogelijk is. Vaak wendt iemand met letselschade zich hiervoor tot zijn of haar assurantie adviseur, fysiotherapeut, behandelend arts of andere professionele hulpverlener. U speelt dan ook een belangrijke (vertrouwens)rol in de eerste zorg voor slachtoffers met letsel.

Onze business partners mogen rekenen op uitgebreide ondersteuning en samenwerkingsafspraken via onze business propositie. Hierin bieden wij u communicatie-, service- en trainingsafspraken.

Verricht u hierbij ook werkzaamheden die bijdragen aan een betere en snellere dienstverlening aan onze klant? Dan kunt u een financiële compensatie krijgen. Het gaat hierbij om:

  • Het verzorgen van de pré-intake administratie
  • Het verstrekken van eerstelijns adviezen aan het slachtoffer

Lees verder over de mogelijkheden.