Bij erkende aansprakelijkheid is onze dienstverlening gratis. Een ongeval is in enkele ogenblikken gebeurd, en kan enorme gevolgen hebben voor uw fysieke en mentale gezondheid, uw werksituatie en uw persoonlijke leven. Loopt u door het ongeval letsel op, dan gaat u mogelijk een periode van grote onzekerheid tegemoet, waarin u misschien wel te maken krijgt met grote uitgaven voor medische zorg en andere ondersteuning. U zit dan ook niet op nog eens extra kosten te wachten voor juridische hulp. Maar ondersteuning van een letselschadebureau kan u juist ook veel opleveren. En bij erkende aansprakelijkheid is onze dienstverlening helemaal gratis. Direct meer informatie? Bel 085 – 07 35 550 (dagelijks 08:30 – 21.00 uur). Onze specialisten staan klaar om uw vragen te beantwoorden.

Gratis bij erkende aansprakelijkheid

De eerste beoordeling van de haalbaarheid van uw letselschadezaak door onze letselschadespecialist is altijd gratis. Wij geven u graag kosteloos juridisch advies over de mogelijkheden van genoegdoening. En treft u zelf geen schuld voor het ongeval, dan is ook de behandeling van uw letselschadezaak in het algemeen kosteloos voor u. In Nederland is het bij Wet geregeld dat de kosten van onze inschakeling door de aansprakelijke partij betaald worden. De totale dienstverlening van Pals Letselschade kost u dan niets.

Kosten bij letselschade door een medische fout

In geval van letselschade door een medische fout, beoordeelt een onafhankelijke medisch adviseur of er sprake is van verwijtbaar onzorgvuldig handelen. De kosten voor de medisch adviseur komen in eerste instantie voor uw eigen rekening. Maar bij erkende aansprakelijkheid worden de kosten van het medisch advies vergoed door de tegenpartij. Net als de kosten voor uw letselschadespecialist.

Wat Pals Letselschade voor u doet

Pals Letselschade ondersteunt slachtoffers van letselschade en neemt hen zo veel mogelijk zorgen uit handen. Niet alleen op juridisch en financieel gebied, maar bijvoorbeeld ook bij arbeidsvraagstukken, en op sociaal en medisch vlak. Wij helpen u de schadevordering te onderbouwen, schakelen de nodige deskundigen in en doen het contact met de wederpartij. De letselschadespecialist van Pals Letselschade behartigt uw belangen en maakt zich sterk voor een rechtvaardige letselschadevergoeding. U kunt zich volledig richten op uw herstel en wij zorgen dat u krijgt waar u recht op heeft.

Een rechtvaardige letselschadevergoeding

Voor wie letsel oploopt door een verkeersongeval, een bedrijfsongeval, of een medische fout, is het claimen van een schadevergoeding uiteraard niet de eerste prioriteit. Maar naast de directe medische en financiële gevolgen, kan het opgelopen letsel ook gevolgen hebben voor de lange termijn: door noodzakelijke extra uitgaven, door het wegvallen van (een deel van) uw inkomen, of doordat het letsel uw carrièrekansen verkleint. Een letselschadevergoeding is een financiële compensatie voor de extra kosten en voor het gederfde inkomen door letsel dat u heeft opgelopen door het toedoen van een ander. Wij helpen u een rechtvaardige letselschadevergoeding te verhalen op de tegenpartij.

Smartengeld

Smartengeld is onderdeel van de totale schadevergoeding in een letselschadezaak. Het is de vergoeding die u krijgt voor de immateriële schade die u lijdt door het opgelopen letsel: de lichamelijke pijn, het geestelijk leed en vermindering van uw levensvreugde. De hoogte van het smartengeld is afhankelijk van verschillende criteria. Uw letselschadespecialist helpt u de schadeposten in kaart te brengen, en u een indicatie te geven van de hoogte van het smartengeld.

Als de tegenpartij uw kosten niet wil vergoeden

Beoordelen wij de haalbaarheid van uw zaak positief, dan verwachten wij dat we uw schade op de tegenpartij kunnen verhalen. In dat geval zetten wij alles op alles om uw letselschadezaak tot een succes te brengen. Het kan echter voorkomen dat in uw letselschadezaak onenigheid ontstaat over de aansprakelijkheid of over de hoogte van de schadevergoeding. Uw letselschadespecialist kan dan adviseren om uw letselschadezaak voor de rechter te brengen. Hiervoor wordt een letselschade-advocaat ingeschakeld waar kosten aan verbonden zijn. Onze letselschadespecialist adviseert u over de mogelijkheden en de kosten van een gerechtelijke procedure. De reeds verrichte werkzaamheden kosten u niets.

De keuze voor Pals Letselschade

Onze letselschadespecialisten helpen u deskundig en persoonlijk. Waarom kiezen voor Pals Letselschade?

Wij zijn werkzaam in alle regio’s in Nederland
Onze dienstverlening is gratis bij erkende aansprakelijkheid
Onze aanpak is al 70 jaar bewezen succesvol
63.000 slachtoffers gingen u voor
Wij voldoen aan de richtlijnen van het Keurmerk Letselschade

Antwoord op uw specifieke vragen

U heeft vanzelfsprekend veel vragen die betrekking hebben op uw persoonlijke situatie, zowel medisch als financieel. Onze letselschadespecialisten hebben uitvoerige kennis van, en ervaring met de belangenbehartiging van mensen die door uiteenlopende oorzaken letselschade opliepen. Zij beantwoorden uw specifieke vragen deskundig en helpen u met een passend en persoonlijk advies. Direct weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan nu contact met ons op.