Wanneer u door een ongeval letselschade oploopt, heeft u allerlei onverwachte kosten en mogelijk een verlies van inkomsten. Maar daarnaast kost het letsel u mogelijk ook een deel van uw levensvreugde. Om u hiervoor enigszins te compenseren, kennen we in Nederland smartengeld: een vergoeding voor de immateriële schade – de pijn en het verdriet – die is ontstaan door het ongeval en het daardoor opgelopen letsel. Dit smartengeld kan worden gevorderd op de voor het ongeval verantwoordelijke partij. Een letselschadespecialist van Pals Letselschade kan u helpen om de schadeposten te inventariseren en om een rechtvaardige vergoeding vast te stellen.

Basis voor smartengeld

U kunt aanspraak maken op smartengeld in Nederland op basis van vijf mogelijkheden:

  • Smartengeld voor geleden fysieke en psychische schade;
  • Smartengeld voor het schenden van eer of goede naam van het slachtoffer;
  • Smartengeld voor aantasting in de persoon;
  • Smartengeld voor aantasting van de nagedachtenis van een overledene;
  • Smartengeld voor doelbewust toegebrachte schade.

De hoogte van het smartengeld

De hoogte van het smartengeld hangt af van eventuele blijvende klachten of beperkingen en de gevolgen voor nu en in de toekomst. Bij de schadeafwikkeling van uw letselschadezaak kan er een goed beeld zijn van de hoogte van het smartengeld. Uw letselschadespecialist kan u informeren over de berekening van het smartengeld voor uw letselschadezaak.

Smartengeld vorderen

Smartengeld is onderdeel van een letselschadevergoeding na een ongeval en daarmee dus niet de volledige schadevergoeding in een letselschadezaak. De schade die u lijdt door inkomensverlies en extra kosten valt niet onder het smartengeld, maar onder materiële schade. Als u letsel oploopt waarbij iemand anders aansprakelijk is, dan kunt u een letselschadevergoeding vorderen, waar smartengeld mogelijk een onderdeel van is.

Krijgen waar u recht op heeft!

Wilt u zeker zijn van deskundige behandeling van uw letselschadezaak? Pals Letselschade biedt slachtoffers ondersteuning op juridisch en financieel gebied, maar ook bij arbeidsvraagstukken, en op sociaal en medisch vlak. Is uw letselschadezaak haalbaar, dan gaan we aan de slag voor een optimaal resultaat op alle fronten, inclusief de mogelijkheid om te procederen met een letselschade-advocaat.

Wie betaalt de letselschadespecialist?

In Nederland is het zo geregeld dat bij erkende aansprakelijkheid de kosten van rechtsbijstand door ons letselschadebureau vergoed worden door de tegenpartij. In dit geval kost onze hulpverlening u dus niets. En ook ons eerste adviesgesprek is altijd gratis. Wilt u weten wat wij voor uw persoonlijke situatie kunnen betekenen? Bel direct voor vrijblijvend en kosteloos advies: 085 – 07 35 550.