In Nederland wordt de hoogte van smartengeld bedragen bepaald aan de hand van de Smartengeldgids. De hoogte van bedragen smartengeld is ook afhankelijk van de persoonlijke situatie van het slachtoffer met letselschade.

Advies over smartengeld bedragen

Bel met onze letselschade specialist over smartengeld bedragen en de behandeling van uw letselschade zaak 0800 – 899 85 33.
Waarom Pals Letselschade?

Werkzaam in alle regio’s in Nederland
Dienstverlening is gratis bij erkende aansprakelijkheid
60 jaar bewezen succesvol
63.000 slachtoffers gingen u voor
Voldoet aan richtlijnen Keurmerk Letselschade

Smartengeld bedragen tot 2.000 euro

Bij gering letsel opgelopen dan kunt u een smartengeld bedrag tot € 2.000,- tegemoet zien. Dit geldt bijvoorbeeld bij een lichte hersenschudding, kneuzingen, vleeswonden, kleine botbreuken, schaafwonden. U heeft pijn geleden, de hulp ingeroepen van een arts of u bent kort opgenomen geweest in het ziekenhuis. -> laat uw smartengeld berekenen

Smartengeld bedragen tot 3.500 euro

Bij licht letsel zoals lelijke littekens, beschadiging aan uw gebit, inwendig letsel, uw schouder uit de kom, gezichtsverlies en niet gecompliceerde fracturen aan ledematen dan kunt u smartengeld bedrag vorderen. Met dit letsel heeft u wellicht een korte opname in het ziekenhuis gehad, korte periode afhankelijk geweest van een verpleger, een periode arbeidsongeschikt geweest, mogelijk een zichtbaar litteken en operatie ondergaan. -> laat uw smartengeld berekenen

Smartengeld bedragen van 3.500 tot 9.000 euro

Is er sprake van letsel waarbij amputatie van een deel van uw vinger noodzakelijk was, blijvend letsel aan uw nek, een whiplash, psychische schade, gescheurde kniebanden, verlies van een deel van uw gebit, lelijke littekens of gecompliceerde botbreuken, dan heeft u mogelijk recht op smartengeld. Vaak heeft u met dit letsel te maken met een medische behandeling van een jaar, kunt u uw oude beroep niet meer uitoefenen, geen algeheel herstel en heeft u in het ziekenhuis gelegen. -> laat uw smartengeld berekenen

Smartengeld bedragen van 9.000 tot 21.000 euro

Bij ernstig letsel is smartengeld ook onderdeel van de totale schadevergoeding in uw letselschade zaak. Het betreft hier meervoudige letsels zoals ernstige vorm van whiplashletsel, ernstige inwendige letsels, blijvend gezichtsverlies, schedelbasisfractuur. -> laat uw smartengeld berekenen

Smartengeld bedragen van 21.000 tot 43.000 euro

Onder deze smartengeld bedragen vallen voorbeelden van letsel zoals hersenletsel, verlies van reuk of smaak, langdurig geestelijk niet stabiel, u bent langere tijd bewusteloos geweest of heeft in coma gelegen. De gevolgen van het letsel is dat u uw beroep niet of bijna niet meer kan uitoefenen, u heeft te maken gehad met langdurige ziekenhuisopname, u heeft geen uitzicht op herstel, u bent gedurende uw leven zwaar gehandicapt, functieverlies van delen van uw lichaam, jarenlange medische behandeling en revalidatie. -> laat uw smartengeld berekenen

Smartengeld bedragen van 43.000 tot 76.000 euro

Er is sprake van zeer zwaar letsel en u heeft te maken met verlies van uw spraak, ernstige verstoring van uw geestelijke toestand, blind aan beide ogen, u heeft uw been, voet, arm of hand verloren, er is sprake van een hoge dwarslaesie of ernstige brandwonden. U zou dan in aanmerking kunnen komen voor een smartengeld bedrag tussen de 43.000 en 76.000 euro. U blijft voor de rest van uw leven ongeschikt om een beroep uit te oefenen, u heeft de rest van uw leven medische begeleiding nodig, een bepaald deel van uw lichaam werkt niet meer en u heeft daar hulpmiddelen voor nodig. -> laat uw smartengeld berekenen

Smartengeld bedragen vanaf 76.000 euro

Bij deze smartengeld bedragen is er sprake van uitzonderlijk zwaar letsel. Er is sprake van zeer zware en ernstige brandwonden waardoor u zichtbaar ernstig bent misvormd, u bent niet meer in staat om te communiceren, er is sprake van een volledige dwarslaesie. U bent niet in staat om thuis te worden verpleegd, u verblijft in een verpleeghuis, u bent de rest van uw leven op een rolstoel aangewezen, u heeft blijvend lichamelijk en/of geestelijk letsel en u bent niet in staat om te werken.  -> laat uw smartengeld berekenen

Deze voorbeelden van smartengeld berekenen geven een algemene indicatie van de indeling door de Smartengeldgids. Voor het exact berekenen van de hoogte van de smartengeld bedragen kunt u contact opnemen met één van onze letselschade specialisten.