Heeft u letselschade opgelopen door een ongeval? Vaak kunt u aanspraak doen op een immateriële schadevergoeding: smartengeld. Hieronder de veelgestelde vragen over smartengeld.

Wat is smartengeld?

Smartengeld is de vergoeding voor het leed, pijn en gederfde levensvreugde door het letsel dat u heeft opgelopen. Het is een onderdeel van de totale schadevergoeding.

Wanneer kom je in aanmerking voor smartengeld?

Als slachtoffer van een ongeval is smartengeld onderdeel van de schadevergoeding. Belangrijke voorwaarden zijn:

  • iemand anders is aansprakelijk voor het ongeval
  • aansprakelijkheid moet erkend worden
  • de geleden schade is een gevolg van het ongeval

Wie betaalt het smartengeld?

Als u recht heeft op smartengeld dan wordt deze verhaald op de verzekering van de veroorzaker. Een belangrijke voorwaarde is dat de aansprakelijkheid is erkend en dat de geleden schade een gevolg is van het ongeval.

Wat is de hoogte van het smartengeld?

Deze vraag is niet eenvoudig te beantwoorden. Smartengeld gaat over schade die niet zichtbaar is en hierdoor is het complex om direct hier een antwoord op te geven. Een jurist bespreekt met u uw huidige situatie en bekijkt de nodige jurisprudentie in soort gelijke situaties. Het Smartengeldboek van de ANWB biedt hulp. Dit boek is bestemd voor de vakwereld: letselschadespecialisten, advocaten en verzekeringsmaatschappijen. Het definitief vaststellen van smartengeld wordt berekend bij de medische afronding (als het letsel is genezen of als er geen kans op genezing is, maar sprake van een blijvende beperking).

Welke factoren spelen een rol bij het bepalen van hoogte smartengeld?

Factoren die een rol spelen bij het berekenen van de hoogte van het smartengeld zijn:

  • De aard van het letsel
  • De duur van de ziekenhuisopname en revalidatie
  • Mate van arbeidsongeschiktheid
  • Leeftijd
  • Gemiste maatschappelijke (carrière)kansen
  • Het nog kunnen uitoefenen van hobby en sport
  • Gezondheid voor het ongeval

Links smartengeld