In Nederland zijn er jaarlijks honderdduizenden ongevallen met letselschade. Ook uw medewerkers kunnen een ongeval krijgen: in het verkeer, thuis, of op de werkvloer. En treedt daarbij letselschade op, dan heeft u net als uw werknemer baat bij goede begeleiding. Denk bijvoorbeeld aan een snelle re-integratie naar (aangepast) werk, maar ook om een adequate bevoorschotting zodat er geen financiële problemen ontstaan. Hoe beter en sneller de zaak wordt opgelost, hoe meer dit ten goede komt aan alle betrokken partijen. Pals Letselschade kan de belangen van uw werknemer behartigen, maar helpt u ook bij het verhalen van de loonschade op de aansprakelijke partij.

Wanneer uw medewerker letselschade oploopt en daardoor zijn of haar werk niet (volledig) kan uitvoeren, lijdt u als werkgever loonschade, vanwege uw loondoorbetalingsverplichting. Nu kunt u het netto doorbetaalde loon, inclusief de eventuele eindejaarsuitkering, dertiende maand en vakantiegeld verhalen op de veroorzaker van de arbeidsongeschiktheid. Maar dit vergt de nodige juridische kennis en een aanmerkelijke tijdsinvestering. Uitbesteden van deze werkzaamheden aan een letselschadespecialist van Pals Letselschade scheelt u kostbare tijd. Wij helpen u bovendien met het verhalen van andere kosten, bijvoorbeeld ten behoeve van de re-integratie en Arboarts, kosten voor de aanpassing van de werkplek van de medewerker en administratiekosten.

Letselschade: wij regelen de totale loonvordering voor u

Pals Letselschade neemt u alle werkzaamheden rondom de loonvordering uit handen. Wij zorgen voor de aansprakelijkstelling, de berekening en de onderbouwing voor de loonvordering en wij verhalen de loonschade voor u. Onze letselschadespecialisten hebben ruime ervaring met aansprakelijkstelling en het regelen van een schadevergoeding. Door uw loonvordering uit handen te geven bespaart u tijd. Daarnaast levert het u financiële middelen op om tijdelijke vervanging in te zetten. Heeft u een verzuimverzekering met een hoog eigen risico? Dan levert de uitbesteding u financieel voordeel op. En heeft u geen verzuimverzekering, dan heeft u zeker een financieel voordeel.

Begeleiding voor uw werknemer met letselschade

Zowel u als uw medewerker zijn gebaat bij een snelle en goede terugkeer in het arbeidsproces. Naast het verhalen van de loonschade voor u, kunnen wij dan ook de belangen behartigen van uw medewerker in zijn of haar letselschadezaak. Het gehele traject van het vaststellen van de aansprakelijkheid en de schade, het maken van actuariële berekeningen en het verlenen van medisch en arbeidsdeskundig advies, tot aan het afwikkelen van gerechtelijke procedures: bij Pals Letselschade is het in vertrouwde handen. Wilt u meer informatie over onze dienstverlening? Neem dan contact met ons op.