Het schaderegelingtraject bij letselschade bestaat uit meerdere stappen. De eerste stap in het schaderegelingtraject is het verzamelen van de beschikbare informatie. Dit begint met een inventariserend gesprek met u als cliënt. Aan de hand van de hieruit verkregen informatie, zal het beleid ten aanzien van uw zaak bepaald worden. Aansluitend zal de letselschadespecialist uw medische informatie opvragen en zal de tegenpartij (of zijn verzekeraar) aansprakelijk worden gesteld.

Tijdens het schaderegelingtraject kan het noodzakelijk zijn om een onafhankelijk medisch of arbeidsdeskundig onderzoek te laten verrichten. De resultaten hiervan zullen gebruikt worden om uw claim verder te onderbouwen, door de ernst van het letsel of de hoogte van de schade aan te tonen. Pals Letselschade weet uit ervaring hoe een deskundige denkt en werkt en zal altijd die deskundige kiezen die voor uw zaak het meest geschikt is.

Gedurende het letselschadetraject helpt de letselschadespecialist met het vaststellen van de schade en de aansprakelijkheid. Persoonlijk contact en korte lijnen met de letselschadespecialist staan centraal. De letselschadespecialist is uw contactpersoon die tijdens het gehele schaderegelingtraject contact houdt met de aansprakelijke partij en derden. Afhankelijk van de letselschade wordt er tijdens het schaderegelingtraject veel informatie verzameld. Zo kan er medische informatie worden opgevraagd bij uw huisarts of wordt er een medisch expertise aangevraagd. Al deze informatie kan relevant zijn in uw schaderegelingtraject. Het kan zijn dat het verzamelen van deze informatie een aantal weken tijd kost. U kunt altijd contact opnemen met de letselschadespecialist over de stand van zaken in het schaderegelingtraject.

Het is vaak lastig om op voorhand aan te geven, hoe lang een schaderegelingtraject gaat duren. Dit is van meerdere factoren afhankelijk, zoals het bereiken van de medische eindtoestand en de opstelling van de tegenpartij. Deze factoren verschillen sterk per letselschadezaak en hierdoor kan de looptijd variëren van korter dan een jaar bij eenvoudige zaken tot vijf jaar of langer in zeer complexe zaken. Uiteraard betekent dit niet dat u jaren moet wachten voordat u (een deel van) uw schadevergoeding ontvangt. Als de aansprakelijkheid is erkend, dan zal uw letselschadespecialist de verzekeraar direct vragen tot het uitkeren van een voorschot. De hoogte van dit voorschot is afhankelijk van de geleden schade en de kosten die u hebt moeten maken.

Een uitgebreid overzicht van de verschillende stappen in het schaderegelingtraject vindt u bij onze aanpak.