Tip 1: Als u klachten heeft, gaat u dan direct naar uw huisarts

Denk niet te snel ‘het gaat wel weer over’. Dit kan later veel onprettige discussies opleveren. Vooral als het gaat om niet of nauwelijks objectiveerbare klachten: klachten die medisch gezien niet zo duidelijk zijn vast te stellen.

Bij bijvoorbeeld het post whiplashsyndroom bestaat een door aansprakelijkheidsverzekeraars veel aangehangen richtlijn dat de kenmerkende klachten zoals hoofdpijn en nekpijn direct na het ongeval aanwezig moeten zijn geweest. Indien deze klachten niet direct na het ongeval aanwezig waren kan in de ogen van sommige verzekeraars geen sprake zijn het post whiplashsyndroom.

Oftewel als u pas twee maanden na het ongeval uw huisarts bezoekt met hoofdpijn en nekklachten weet u welhaast zeker dat u de reeds genoemde onprettige discussie met de verzekeraar zult krijgen.

Tip 2: Houd vanaf het begin uw schade bij

Kosten die u maakt moeten door de aansprakelijke partij worden betaald. De ervaring heeft geleerd dat het aanvragen en verkrijgen van voorschotten eenvoudiger is indien de schadeposten worden vergezeld van nota’s, facturen en/of kwitanties.

Ook de gemaakte reiskosten in verband met ziekenhuisbezoek van zowel het slachtoffer van letselschade als familieleden, opvang voor de kinderen, ingeschakelde hulp in en om het huis, moet in het beginstadium worden geïnventariseerd.

Tip 3: Ga niet zomaar akkoord met een medische keuring door een specialist of arts die door de verzekeraar is voorgesteld.

 

Tip 4: Ga niet in op vragen van de verzekeraar over uw medische voorgeschiedenis voordat u met uw letselschadespecialist heeft gesproken. Hij/zij geeft u juridisch advies.

 

Tip 5: Zorg dat uw letselschadespecialist bij het eerste bezoek van de verzekeraar aanwezig is.

U krijgt snel na uw ongeval bezoek van de schaderegelaar van de aansprakelijke partij (de verzekeraar). U moet zich goed realiseren dat de verzekeraar vanaf dat moment uw wederpartij is. Zorgt u er daarom voor dat uw letselschadespecialist voor juridische hulp bij dat gesprek aanwezig is. Wij weten waar we op moeten letten en waar u wel en niet op in moet gaan. Dit kan later veel problemen en discussies voorkomen.

Meer weten over de juridische gevolgen van ongevallen en/of schadevergoeding bij letselschade? Neem contact met ons op voor een gratis beoordeling.