Wanneer u letsel heeft opgelopen door een ongeval, dan heeft u vanzelfsprekend veel vragen waar u een deskundig en passend antwoord op zoekt. In het onderstaande overzicht vindt u helder antwoord op veel gestelde vragen over soorten letsel en letselschadezaken. Voor uitvoerig antwoord op al uw specifieke vragen over letselschade, belt u 0800 – 899 85 33 (ma t/m vr 08:30 – 21.30). Onze letselschadespecialisten helpen u verder.

Welke soorten letsel komen in aanmerking voor een letselschadezaak?

Bij een letselschadezaak denken mensen vaak aan ernstige vormen van fysiek letsel. En onze letselschadespecialisten helpen dan ook slachtoffers met hersenletsel, dwarslaesies, brandwonden of bijvoorbeeld orthopedisch letsel. Dit lichamelijke letsel is vaak goed zichtbaar, of met hulp van medische apparatuur zichtbaar te maken. Maar ook onzichtbaar letsel, zoals een whiplash of psychisch letsel, kan grote gevolgen hebben voor het slachtoffer. Ten slotte kan ook minder ernstig letsel tijdelijk grote gevolgen hebben.

Pals Letselschade maakt zich sterk voor slachtoffers met alle vormen van letsel. Wij bieden betrokkenheid en ondersteuning op alle fronten en onderzoeken of u aanspraak kunt maken op een letselschadevergoeding.

Letselschadezaak: wat kan ik zelf doen?

Als u letsel heeft opgelopen door het toedoen van een ander, dan kunt u hem of haar aansprakelijk stellen voor de geleden en te lijden schade. In Nederland geldt daarbij het credo “wie eist, bewijst”. Dit betekent dat u moet bewijzen dat een ander aansprakelijk is voor het ongeval dat u is overkomen. Ook moet u de hoogte van uw schadevordering onderbouwen. Uiteraard ondersteunen wij u met onze kennis en expertise. Daarnaast kunt u voor uw letselschadezaak zelf het volgende doen:

 • Ga naar uw huisarts. Ook als uw medische klachten aanhouden of als er andere kwalen ontstaan. Uw huisarts kan u helpen en het melden van uw klachten is belangrijk voor het medisch dossier. Het medisch dossier is belangrijk voor uw letselschadezaak.
 • Houd een dagboek bij. Iedere dag van de week kan anders verlopen. Zo kan het zijn dat u de ene dag zich beter voelt dan de andere dag. De gevolgen van het aangezichtsletsel kunnen een grote impact hebben voor een langere periode. Door een dagboek bij te houden, kunt u altijd terug lezen hoe u zich voelde op een specifieke dag. Maar ook wanneer u een arts heeft bezocht voor een behandeling.
 • Houd uw kosten bij. Voor uw letselschadezaak en het verkrijgen van een voorschot voor de gemaakte kosten, is het belangrijk om een financieel overzicht bij te houden. Heeft u bijvoorbeeld medicijnen moeten kopen of heeft u moeten reizen om naar een arts te gaan? Heeft u hulp gekregen in de huishouding omdat u dit niet meer zelf kunt doen? Een groot deel van deze kosten wordt vergoed door de aansprakelijke partij. De vraag die u kunt stellen is ‘zou ik deze kosten ook zonder het letsel hebben gemaakt?’. Indien u deze vraag met nee kunt beantwoorden dan krijgt u vaak deze kosten vergoed. Heeft u bonnen van de gemaakte kosten, bewaar deze dan goed.

Wie betaalt mijn schade?

Indien u letsel heeft opgelopen door een derde dan is het in Nederland geregeld dat de kosten betaald worden door de aansprakelijke partij. Het gaat dan om kosten voor de geleden schade én de te lijden schade. Indien de aansprakelijkheid erkend is dan wordt het honorarium van uw letselschadespecialist vergoed door de tegenpartij. Ook de kosten voor het inschakelen van een medisch adviseur, arbeidsdeskundige of medisch specialist worden vergoed.

Welke schadeposten zijn er bij letselschade?

Als u letsel heeft opgelopen dan zijn er verschillende schadeposten die vergoed worden door de tegenpartij. Uw letselschadespecialist helpt u bij het inzichtelijk maken van deze schadeposten. De volgende schadeposten kunnen worden aangevoerd:

 • Hulp in en rond het huis: Als u door uw letsel tijdelijk of in de toekomst niet meer in staat bent om uw huishouden te doen dan is dit een schadepost. Vaak wordt er door vrienden en familie geholpen in het huishouden of u schakelt een schoonmaakster in. Deze kosten kunt u als schadepost indienen. En ook de tuinman die sinds het letsel uw tuin bijhoudt, valt onder deze schadepost.
 • Reiskostenvergoeding: Het kan voorkomen dat u vanwege uw letsel niet in staat bent om zelf met de auto naar een artsen-afspraak te gaan. De kosten van bijvoorbeeld de taxi of openbaar vervoer is een schadepost. Ook als u zelf wel kunt rijden of als een familielid of vriend u brengt, kunt u een kilometervergoeding vragen.
 • Medische kosten: Door het opgelopen letsel krijgt u te maken met medische kosten. Dit zijn bijvoorbeeld kosten voor medicijnen of behandelingen door een medisch specialist. Ook de kosten voor het verblijf in een ziekenhuis is een schadepost.
 • Verlies zelfwerkzaamheid: Als u door het opgelopen letsel hulp nodig heeft bij uw persoonlijke verzorging en algemene dagelijkse taken en levensverrichtingen kan dit verhaald worden op de tegenpartij.
 • Aanpassingen woning of auto: Door het ongeval en het opgelopen letsel kan het voorkomen dat u uw woning moet aanpassen omdat u bijvoorbeeld in een rolstoel zit. De aanpassingen in uw woning die noodzakelijk zijn worden geheel of gedeeltelijk vergoed door de tegenpartij. Dit geldt ook voor de kosten voor aangepast vervoer.
 • Inkomensverlies: Als u door het opgelopen letsel niet meer (volledig) in staat bent om uw werk geheel of gedeeltelijk te hervatten, dan lijdt u inkomensverlies. Het verlies van inkomen is een schadepost die vergoed wordt door de tegenpartij. Uw letselschadespecialist helpt u bij het vaststellen van de hoogte van uw inkomensverlies. Bent u bijvoorbeeld zelfstandige, dan kan het voorkomen dat u iemand in dienst moet nemen. Ook deze kosten worden vergoed door de tegenpartij.
 • Smartengeld: Smartengeld is een vergoeding voor gederfde levensvreugde, pijn en verdriet dat is ontstaan door het ongeval waarvoor een derde aansprakelijk is. Om aanspraak te kunnen doen op een vergoeding van smartengeld dient er sprake te zijn van lichamelijk en/of geestelijk letsel. De hoogte van smartengeld hangt af van eventuele blijvende klachten en/of beperkingen en de gevolgen voor u voor nu en in de toekomst. Bij de schadeafwikkeling van uw letselschadezaak kan er een goed beeld zijn van de hoogte van het smartengeld. Uw letselschadespecialist informeert u graag over de berekening van het smartengeld voor uw letselschadezaak.
 • Materiële schade: Door het ongeval loopt u naast immateriële schade ook materiële schade op. Materiële schade is schade aan uw auto, brommer, motor of fiets. Maar ook schade aan bijvoorbeeld uw kleding. Ook deze schadeposten worden vergoed door de tegenpartij.

Hoe lang duurt mijn letselschadezaak?

Het verloop en de duur van een letselschadezaak is afhankelijk van verschillende factoren en uw persoonlijke situatie. Uiteraard weegt de aard en de ernst van het opgelopen letsel hierin mee. Onze letselschadespecialist bespreekt met u wat u kunt verwachten van het verloop van uw letselschadezaak. Als u vragen heeft over de duur van uw letselschadezaak, dan kunt u altijd contact opnemen met uw letselschadespecialist. Wij streven ernaar om uw letselschadezaak zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen.

Waarom moet er eerst een medisch adviseur worden geraadpleegd?

Voor het aansprakelijk stellen van een tegenpartij is het noodzakelijk om het opgelopen letsel te onderbouwen. Het kan voorkomen dat hiervoor een medisch adviseur geraadpleegd moet worden. De kosten voor het raadplegen van een medisch adviseur komen in eerste instantie voor uw rekening. Bij een positief advies van de medisch adviseur, worden de kosten verhaald op de tegenpartij. Onze letselschadespecialist bespreekt de noodzaak van het inschakelen van deze expertise met u.

Waarom duurt het zo lang voordat de aansprakelijkheid is erkend?

Uw letselschadespecialist stelt de wederpartij aansprakelijk voor het opgelopen letsel. De tegenpartij heeft het recht om naar aanleiding van de aansprakelijkstelling nader onderzoek te verrichten. Het kan ook voorkomen dat er nog gewacht wordt op getuigenverklaringen of een proces verbaal van de politie. Uw letselschadespecialist informeert u over de te nemen stappen en voortgang in uw letselschadezaak.