Bent u slachtoffer van een geweldsincident en heeft u door dit incident letsel opgelopen? Een mishandeling kan uw leven ingrijpend veranderen. Door de gevolgen van het letsel kunt u wellicht niet meer werken, of heeft u hoge kosten voor medische of psychische hulp. Mogelijk heeft u daarom recht op een schadevergoeding. Weet u wie er verantwoordelijk is voor uw letsel? In dat geval kunnen wij u mogelijk helpen de schade te verhalen op de wederpartij. Pals Letselschade ondersteunt u dan bij het voorbereiden van een letselschadeclaim.

Schade verhalen na een mishandeling

De schade die u kunt verhalen na een mishandeling, kan betrekking hebben op verschillende aspecten van uw leven. Voor een mogelijke schadevergoeding vallen ze uiteen in verschillende “schadeposten”. Een claim kan bijvoorbeeld bestaan uit een vergoeding voor uw gemiste inkomsten, gemaakte kosten en smartengeld. Er zijn drie mogelijkheden voor het indienen van een schadeclaim na mishandeling. U kunt zich voegen in het eventuele strafproces tegen de dader, een verzoek tot schadevergoeding indienen bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven, of de dader civielrechtelijk aansprakelijk stellen, met hulp van een letselschadespecialist.

De dader civielrechtelijk aansprakelijk stellen

In een civielrechtelijke zaak, stelt u de dader rechtstreeks aansprakelijk en uw claim komt dan ook direct bij de dader te liggen. Het probleem is vaak dat de dader geen geld heeft om de schade aan u te vergoeden en de Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren (AVP) geen dekking biedt. Indien er wel verhaalsmogelijkheden zijn bij de dader, kan er beslag worden gelegd op bijvoorbeeld huis of loon, om de schadevergoeding veilig te stellen. Hiervoor zijn bijna altijd gerechtelijke stappen noodzakelijk en in veel gevallen heeft u dan ook een letselschade-advocaat nodig.

Wat kan een letselschadespecialist voor mij betekenen?

Uw letselschadespecialist kan u helpen met het vaststellen van de schadeposten en het beoordelen van de verhaalsmogelijkheden. Wij kunnen u daarbij helpen als de dader bekend is, u geen eigen schuld heeft aan het incident, en als de dader beschikt over de financiële middelen om de schade te vergoeden. In een later stadium zal onze letselschadespecialist u waarschijnlijk moeten doorverwijzen naar een gespecialiseerde advocaat.

Antwoord op uw specifieke vragen

Wanneer u door mishandeling letsel heeft opgelopen, heeft u vanzelfsprekend veel vragen die betrekking hebben op uw persoonlijke situatie. Wilt u weten wat wij precies voor u kunnen betekenen? Neem dan nu contact op, of bel ons op 0800 – 899 85 33 (ma t/m vr 8:30-21:30). Ons intake-team staat klaar om al uw specifieke vragen te beantwoorden.