Wanneer u een verkeersongeval krijgt als inzittende of opzittende van een motorvoertuig, dan heeft u bijna altijd recht op schadevergoeding. Dit geldt zowel bij een eenzijdig ongeval als bij een ongeval waarbij twee of meer partijen betrokken zijn.

Eenzijdig verkeersongeval

Van een eenzijdig verkeersongeval is sprake als er geen andere partijen betrokken zijn bij het ontstaan van het ongeval. Bijvoorbeeld als de bestuurder per ongeluk naast de rijbaan komt, daardoor slipt en tegen een boom rijdt.

Als passagier valt u niets te verwijten dus zal de wettelijk aansprakelijkheidsverzekeraar van de auto (WAM verzekering) uw schade moeten vergoeden. Formeel dient u weliswaar de bestuurder van de auto aansprakelijk te stellen voor het ongeval, maar het regelen van uw schade en het feitelijk betalen van de schadevergoeding zal door de verzekeringsmaatschappij geschieden. De bestuurder hoeft uw schade dus meestal niet uit eigen zak te betalen.

Meer dan twee partijen betrokken bij het verkeersongeval

Ook als u een verkeersongeval heeft gehad waarbij meer dan twee partijen betrokken waren, heeft u bijna altijd recht op vergoeding van de door u geleden en te lijden schade. U kunt dan namelijk een beroep doen op een regeling van het Verbond van Verzekeraars, de zogenaamde schuldloze derde regeling. Het Verbond van Verzekeraars is een belangenvereniging van verzekeraars in Nederland.

Door deze regeling is de verzekeringsmaatschappij van de auto, motorfiets of bromfiets, waarin of waarop u zat, verplicht uw schade te vergoeden.

Deze verzekeringmaatschappij kan proberen om die schade weer te verhalen op een andere verzekeringsmaatschappij, bijvoorbeeld in het geval dat duidelijk is dat een andere partij schuld heeft aan het verkeersongeval. De regeling is in het leven geroepen om te voorkomen dat passagiers de dupe worden van meerdere partijen die de schuld naar elkaar toeschuiven. Als passagier valt u immers meestal niets te verwijten.

Eigen schuld

Het is in beide gevallen overigens niet altijd zo dat u al uw schade vergoed krijgt. Bijvoorbeeld als u zelf ook in bepaalde mate schuldig was aan het ontstaan van de schade. Bijvoorbeeld als u de gordel niet heeft gedragen of in de situatie waarbij u meerijdt met iemand waarvan u weet dat hij of zij alcohol of drugs heeft gebruikt. Afhankelijk van de situatie wordt een (klein) deel van uw schade niet vergoed door de verzekeringmaatschappij.