Na de eerste shock breekt er voor nabestaanden en eventuele overlevenden van een vliegramp een zware periode aan. Voor nabestaanden is een vliegtuigongeval een dusdanig onwerkelijke manier om een dierbare te verliezen, dat het verwerken vaak een lange tijd duurt. En ook voor veel overlevenden heeft een vliegtuigongeluk diepe impact, zowel lichamelijk en geestelijk. Op een zeker moment kan dan de vraag naar het recht op een schadevergoeding gaan spelen. Nabestaanden en overlevenden hebben twee jaar de tijd om de betrokken partijen aansprakelijk te stellen. Voor een schadevergoeding kunnen zij in veruit de meeste gevallen een beroep doen op het Verdrag van Montréal. Daarnaast kunnen lastige vragen op het gebied van het internationale recht spelen.

De luchtvaartmaatschappij is vrijwel altijd aansprakelijk

Het Verdrag van Montréal bepaalt in artikel 17 lid 1, dat de vervoerder aansprakelijk is voor schade die wordt geleden “op grond van het enkele feit dat het ongeval dat de dood of het letsel heeft veroorzaakt, plaats heeft gehad aan boord van het luchtvaartuig of tijdens enige handeling verband houdende met het aan boord gaan of het verlaten van het luchtvaartuig”. De vervoerder is alleen niet (geheel) aansprakelijk als de schuld voor het letsel aantoonbaar bij het slachtoffer zelf ligt, of door een ander werd veroorzaakt.

100.000 SDR schadevergoeding?

Het Verdrag van Montréal is in Nederland uitgewerkt in het Burgerlijk Wetboek (Boek 8, Titel 16, Afdeling 3). Er wordt hier in verband met conjunctuurgevoeligheid niet over bedragen in euro’s gesproken voor de schadevergoeding, maar in ‘standaard rekeneenheden’, ook wel ‘special drawings rights’, kortweg SDR. Slachtoffers en nabestaanden hebben zo, onder voorwaarden, recht op een voorschot van tenminste 16.000 SDR op de uiteindelijke schadevergoeding bij een vliegramp. Kan de luchtvaartmaatschappij een beroep doen op overmacht, dan hebben zij daarnaast alsnog recht op een minimale schadevergoeding van 100.000 SDR. In 2014 kwam dit neer op ongeveer € 114.000.

Voorwaarden voor een beroep op het Verdrag van Montréal

Om een beroep te kunnen doen op het Verdrag van Montréal, moet er sprake zijn van een ongeval, en moet zowel het land van vertrek als het bedoelde land van aankomst bij het verdrag zijn aangesloten. Inmiddels zijn 102 landen toegetreden tot het verdrag, waaronder de gehele Europese Unie, de Verenigde Staten, Maleisië, Japan en China. Is het Verdrag van Montréal niet van toepassing, dan kan het recht op een schadevergoeding wellicht gelden op basis van het Verdrag van Warschau en andere van belang zijnde protocollen, zoals het Haags Protocol.

Antwoord op uw specifieke vragen

Wilt u weten wat Pals Letselschade voor u kan betekenen? Neem dan nu contact op, of bel ons op 0800 – 899 85 33 (ma t/m vr 8:30-21:30). Ons intake-team staat klaar om al uw specifieke vragen te beantwoorden.