In 2017 zijn voor het eerst meer fietsers dan automobilisten om het leven gekomen bij een verkeersongeluk. Vorig jaar overleden 206 fietsers en 201 automobilisten.

Dat blijkt woensdag uit cijfers van het CBS. Het aantal fietsers dat is omgekomen is gestegen, want in 2016 waren het er 189.

Het totaal aantal verkeersdoden is wel iets afgenomen. In 2017 zijn in totaal 613 mensen omgekomen bij een verkeersongeval,16 minder dan in 2016.

Dinsdag werd al bekend dat het kabinet 50 miljoen euro steekt in het veiliger maken van N-wegen buiten de bebouwde kom. Door bomen te vervangen door vangrails moeten er minder verkeersdoden vallen.

De helft van het bedrag wordt besteed aan N-wegen waar het Rijk zelf verantwoordelijk voor is. De andere helft kan door provincies aangewend worden. Ze kunnen een aanvraag doen voor het aanpassen van een weg, maar moeten dan wel zelf 75 procent van de kosten betalen.

Boven 65 jaar

Twee derde van de omgekomen fietsers is boven de 65 jaar, 3 procent van de slachtoffers is jonger dan achttien jaar. Dat de 65-jarigen het grootste deel van de omgekomen fietsers uitmaken is volgens het CBS opmerkelijk. Deze leeftijdsgroep legt namelijk de minste kilometers af op de fiets.

Het aantal e-bikers dat omkwam is met 17 overledenen gestegen tot 57. Dat is bijna een kwart van het totaal aantal omgekomen fietsers. Van deze overleden e-bikers waren 31 personen boven de 65 jaar oud.

44 mensen van de in totaal 613 mensen die in 2017 omkwamen in het verkeer hadden niet de Nederlandse nationaliteit.

Kwetsbaar

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur is bezorgd om de oudere fietser. “Als er wat gebeurt, zijn de gevolgen vaak groter dan bij jongeren.”

De minister juicht het toe dat ouderen nog op de fiets stappen, maar denkt dat de groep extra aandacht nodig heeft.

Hoewel het totaal aantal verkeersdoden terugloopt, vindt de minister dat het nog te veel is. “Het doel moet nul zijn. Ook al zullen we dat nooit halen.”

bron: nu.nl