Mensen die slachtoffer zijn geworden van een medische misser in het Ruwaard van Putten ziekenhuis dreigen hun schade niet te kunnen verhalen. De aansprakelijkheidsverzekeraar van het ziekenhuis, MediRisk, die deze claims afhandelt, weigert de claims in behandeling te nemen die zijn ingediend na de faillissementsdatum. De curator brengt daarom deze zaak voor de rechter.

Gevolgen schadevergoeding

De afspraak die de curator heeft gemaakt met MediRisk was dat de aansprakelijkheidsdekking tot en met 1 juli 2013 gegarandeerd zou worden. MediRisk stelt nu dat de verzekering per 1 juli 2013 is afgelopen en dat de claims die daarna zijn ingediend niet meer geldig zijn, ondanks het feit dat deze claims betrekking hebben op behandelingen in de periode voor het faillissement. Het gaat om totaal elf claims. Als de lopende claims gegrond blijken te zijn en MediRisk keert niet uit, krijgen de slachtoffers slechts een concurrente vordering in het faillissement. De schuld van het ziekenhuis ligt hoger dan gedacht en de curatoren schatten deze schuld op ruim € 55 mln. De uitspraak in dit kort geding is belangrijk voor de mogelijkheid van het verhalen van de schade op de verzekeraar.

Arts kan ook aansprakelijk gesteld worden

Een van de elf claims is in behandeling bij Pals Letselschade. En de kans op het verhalen van een rechtvaardige schadevergoeding hangt deels van de uitspraak van dit kort geding af. Indien de schade niet verhaald kan worden op de verzekeraar van het ziekenhuis kan dit ook gevolgen hebben voor de artsen van het Ruwaard van Putten ziekenhuis; juridisch zijn zij zelf ook aansprakelijk en worden in dergelijke letselschadezaken vaak ook aansprakelijk gesteld. Als de verzekering namens het ziekenhuis geen dekking biedt, kan het slachtoffer zijn of haar schade bij de arts zelf gaan verhalen.

Kenny Hassink van Pals Letselschade: “Het draait in dit soort zaken doorgaans immers om het al dan niet verwijtbaar handelen van een medewerker van het ziekenhuis, bijvoorbeeld een arts. Deze wordt dan ook aansprakelijk gesteld, samen met het ziekenhuis. In de praktijk pakt de verzekeraar van het ziekenhuis de behandeling van de zaak dan veelal op. Als die nu niet thuis geeft, zal het slachtoffer zich toch (weer) tot de arts moeten wenden.”