Aantal verkeersongelukken en -gewonden wederom gestegen

Politiek, bedrijfsleven, burgers: help het verkeer weer veiliger te maken

Het aantal ongevallen in het verkeer is wederom fors gestegen. Noteerden verzekeraars in 2015 zo’n 565.000 particuliere schadeclaims na aanrijdingen, vorig jaar steeg dat met liefst tien procent naar circa 625.000 claims.

Tegelijk komt de SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) met de Monitor Verkeersveiligheid 2017, waarin zij constateren dat het aantal gewonden als gevolg van een verkeersongeval sinds 1993 (het begin van de ongevallenregistratie) niet meer zo hoog is geweest. Vorig jaar raakten 21.400 mensen ernstig gewond in het verkeer.

Alarmerende cijfers die ons dwingen tot actie. Veilig Verkeer Nederland roept politiek, bedrijfsleven en burgers op om mee te helpen het verkeer in ons land weer veiliger te maken.

Politiek

Dit voorjaar was Veilig Verkeer Nederland één van de ondertekenaars van het verkeersveiligheidsmanifest, waarin een brede coalitie van organisaties al opriep om van verkeersveiligheid weer prioriteit te maken. Dat heeft effect gehad, want het manifest is opgenomen in het regeerakkoord van de huidige regering. Veilig Verkeer Nederland roept de politiek op om, gelet op de nieuwe ongevallencijfers die nu gepresenteerd zijn, de uitvoering van de maatregelen uit het manifest met spoed in gang te zetten. We zijn dan ook verheugd met het voornemen van minister Cora van Nieuwenhuizen om een voorstel uit te werken voor een verbod op smartphonegebruik op de fiets.

Bedrijfsleven

Ook het bedrijfsleven kan veel betekenen als het gaat om verkeersveiligheid. Bedrijven roepen elke dag veel mobiliteit op. Veilig Verkeer Nederland stimuleert bedrijven om, in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen, het voortouw te nemen en te zorgen voor verkeersveiligheid van medewerkers en klanten. Er zijn reeds goede voorbeelden van bedrijven die een smartphonepolicy hebben opgesteld voor hun medewerkers. Andere bedrijven maken zich als partner van Veilig Verkeer Nederland sterk voor thema’s als afleiding in het verkeer of rijden onder invloed.

Burgers

Vrijwel iedereen is verkeersdeelnemer en heeft belang bij verkeersveiligheid. Verkeer is mensenwerk en het gedrag van de verkeersdeelnemers is dan ook de grootste factor in verkeers(on)veiligheid. Dat betekent ook dat iedereen een steentje kan bijdragen aan meer verkeersveiligheid. Je kan zelf al veel doen, door je als weggebruiker bewust te zijn van je eigen rol in het verkeer. Maak je je zorgen over een onveilige verkeerssituatie in jouw woonomgeving of bij de school van je kind(eren), meld die dan bij ons participatiepunt. Wil je iets meer doen, dan zijn er bij Veilig Verkeer Nederland talloze mogelijkheden om je in te zetten voor veilig verkeer.

bron: VVN.nl

Heeft u zelf letsel opgelopen door een verkeersongeval of kent u iemand die letsel heeft opgelopen? Neem contact met ons op, wij helpen u verder. 085 – 07 35 550.