Jaarlijks informeert de minister van Infrastructuur en Waterstaat de Tweede Kamer in een Kamerbrief over de ontwikkelingen in het aantal verkeersdoden en ernstig gewonden. Hier vindt u de meest recente cijfers.

De cijfers uit de Kamerbrief komen tot stand op basis van de cijfers van het CBS (aantal verkeersdoden), Rijkswaterstaat (BRON) en het SWOV (aantal verkeersgewonden).

Cijfers Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Hieronder vindt u de meest recente CBS-cijfers over het aantal verkeersdoden. Tabel 1 geeft een totaalbeeld voor heel Nederland. Ook is er een onderverdeling naar leeftijdsklasse (tabel 2) en naar vervoerswijze (tabel 3). Figuur 1 geeft de ontwikkeling van het aantal verkeersdoden weer ten opzichte van de doelstelling van het kabinet.

Cijfers Bestand geRegistreerde Ongevallen in Nederland (BRON)

In onderstaande schema’s vindt u de actuele cijfers uit BRON. Op basis van deze cijfers is, in tegenstelling tot de CBS-cijfers, een verdeling naar wegbeheerder te maken. U kunt de ruwe datasets van BRON downloaden.

Hieronder zijn de recente cijfers over het aantal ernstig verkeersgewonden weergegeven. Een ernstig verkeersgewonde is een slachtoffer dat, als gevolg van een verkeersongeval, met ernstig letsel in het ziekenhuis is opgenomen en dat niet binnen 30 dagen aan het ongeluk is overleden (tabel 6).

Cijfers ziekenhuisgewonden in Nederland

In BRON worden ook ziekenhuisopnames van verkeersgewonden geregistreerd. Deze cijfers vindt u in onderstaande tabel. Sinds 2015 geeft de politie aan of iemand naar een ziekenhuis is vervoerd, terwijl deze in BRON nog wel worden weergegeven als ‘ziekenhuisopname’. Hierdoor is het niet meer mogelijk een betrouwbaar onderscheid aan te brengen tussen het letsel van de slachtoffers (letsel met daadwerkelijke ziekenhuisopname, letsel spoedeisende hulp, letsel overig).