Vorige week vond een ernstig ongeval met een bus te Spanje plaats, waarbij ook Nederlandse slachtoffers zijn gevallen. De plek van het ongeval was een scherpe bocht op de snelweg C-32 nabij het plaatsje San Pol de Mar. Bij de bocht vermeldt een verkeersbord de adviessnelheid van 40 km/h.

Oorzaak

Vooralsnog is de oorzaak niet bekend. Wat dat betreft zal het proces-verbaal van politie en/of ander onderzoek afgewacht moeten worden. Nu.nl bericht dat de autobus in de bocht door onbekende oorzaak van de weg is geraakt en dat een personenauto die voor de bus reed ook betrokken is bij het ongeval.

Mogelijk dus dat de bus te hard de langzame bocht is ingegaan, maar zeker is dat op dit moment niet.

Aansprakelijkheid: Spaans recht

Zoals altijd is voor een goede beoordeling van de aansprakelijkheid vereist dat de feitelijke toedracht vaststaat. Vooruitlopend daarop is al wel aan een paar (eventuele) mogelijkheden te denken.

Als het zo is dat de chauffeur een bestuurdersfout heeft gemaakt dan geldt naar Nederlands recht dat diens werkgever de in beginsel aan te spreken partij is naast de WAM verzekeraar van het voertuig. De verzekeraar van de bus zal dan gaan opkomen voor de schade; de verzekeraar van de werkgever (AVB verzekeraar) niet, omdat die een beroep kan doen op de uitsluiting voor WAM-zaken. Volgens het Haags Verkeersongevallenverdrag echter zal op deze zaak voor wat de beoordeling van de aansprakelijkheid hoogstwaarschijnlijk Spaans recht van toepassing zijn (als het een in Spanje verzekerde bus betreft). Dan geldt dat rechtssysteem zowel voor de beoordeling van de aansprakelijkheid, als voor de beoordeling van (de hoogte van) de schade.

Volgens berichtgeving hebben de Nederlanders hun reis geboekt bij Sundio Groep die in Nederland gevestigd is en dan bestaat de mogelijkheid om hen aan te spreken voor de schade op grond van de met hen gesloten reisovereenkomst. Op die rechtsverhouding zal hoogstwaarschijnlijk (afhankelijk van de inhoud van de overeenkomst en de toepasselijke algemene voorwaarden) Nederlands recht van toepassing zijn.

Aanspreekpunt in Nederland

Verder heeft de Spaanse verzekeraar een Nederlandse vertegenwoordiger die de schade zal kunnen behandelen en regelen. Het is van belang dat daarbij het bovenstaande in acht wordt genomen.

Mr. Freek Schultz NIVRE-re
Letselschadespecialist Pals Letselschade