Deze maand was de uitspraak in de strafzaak van chirurg Nick Reijnen. In de periode 2005 tot 2009 was hij werkzaam in het Scheperziekenhuis te Emmen; hij verrichtte in een daartoe ingerichte afdeling van dat ziekenhuis vooral maagverkleiningsoperaties. Er was drie maanden voorwaardelijke celstraf geëist, maar het Hof besliste net als de rechtbank in eerste aanleg tot vrijspraak.

Maagbandjes en verkleining van de maag

Mensen die lijden aan (morbide) obesitas kunnen soms geholpen zijn door een operatie, waarbij een maagband wordt geplaatst of waarbij de maag verkleind wordt. Die maagband zorgt tijdelijk voor een kleinere doorgang naar de maag, waardoor minder gegeten kan worden, wat lijdt tot gewichtsverlies en dus een betere gezondheid. Bij maagverkleining wordt een gedeelte van de maag verwijderd met hetzelfde doel; die operatie is behoorlijk ingrijpend. Beide ingrepen werden verricht door Reijnen.

Vooral bij de maagverkleiningen bleek dat na de ingreep (te) vaak sprake was van lekkage met alle gevolgen van dien. Door de vele klachten werd onderzoek verricht door de Inspectiedienst voor de Volksgezondheid, die met een vernietigend rapport kwam. Dat leidde onder andere tot het ontslag van de chirurg.

Medische fout

Hoewel de chirurg is vrijgesproken, was er wel degelijk sprake van (meerdere) medische fouten, waarvoor aansprakelijkheid bestond. In die zaken was veelal sprake van lekkage na maagverkleining. Daar speelde nog wel de discussie dat er altijd een risico op lekkage bestaat, doch in die gevallen trad de lekkage vrij kort na de operatie op, wat impliceerde dat de operatietechniek niet juist was geweest. Vervolgens bleek dat de verslaglegging erg slecht was.

Schadevergoeding

Pals heeft in 17 zaken de schade voor de nabestaanden of gedupeerden kunnen verhalen op grond van de stelling dat medisch verwijtbaar was gehandeld. Die zaken zijn al lange tijd geleden afgewikkeld.

Mr. Freek Schultz NIVRE-re
Letselschadespecialist Pals Letselschade