Coronamaatregelen

Bij onze werkzaamheden houden we ons aan de door de overheid en het RIVM voorgeschreven voorzorgsmaatregelen tegen corona. Dit is niet alleen belangrijk voor onze medewerkers maar ook voor iedereen waar we contact mee hebben.

Daarom zal contact voornamelijk telefonisch, digitaal of via videobellen plaatsvinden. Meestal is dit voldoende. Maar soms is het toch noodzakelijk om een bezoek aan huis of een gesprek op ons kantoor plaats te laten vinden. Uiteraard is dit mogelijk. Maar bij uitzondering en met inachtneming van onderstaande maatregelen.

In geval van een huisbezoek

Een dag voor het huisbezoek heeft u telefonisch contact met uw letselschade team. Hij of zij stelt u dan de volgende vragen om vast te stellen of het bezoek kan plaatsvinden:

Corona_Nieuws_Pals.jpg
  • Zijn u en eventuele andere aanwezigen bij de bijeenkomst klachtenvrij? Klachten die mogelijk met COVID-19 te maken hebben zijn: hoesten, niezen, verkoudheid, keelpijn, koorts of kortademigheid.
  • Zijn er mensen uit een risicogroep – mensen van boven de 70 of mensen met een kwetsbare gezondheid – aanwezig bij de bijeenkomst? Is hun aanwezigheid absoluut noodzakelijk?
  • Kan in de ruimte waar de bijeenkomst plaatsvindt 1,5 meter afstand tussen de aanwezigen gehouden worden?
  • Heeft de ruimte waar de bijeenkomst plaatsvindt ramen of een deur naar buiten?
  • Kan deze ruimte een kwartier voor en liefst ook tijdens de bijeenkomst geventileerd worden?

Heeft u twijfels over een van deze punten? Bel of mail ons gerust voor overleg. We kunnen altijd een nieuwe afspraak inplannen.

Tijdens een huisbezoek houden we ons aan de volgende regels:

  • We houden minimaal 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van elkaar.
  • We schudden geen handen.
  • We maken onze handen bij binnenkomst en vertrek grondig schoon met een desinfecterende handgel.
  • Als we hoesten of niezen dan doen we dat in de binnenkant van onze elleboog.
  • We gebruiken papieren zakdoekjes.

Hebt u vragen over een gepland bezoek? Neem gerust contact op met uw behandelaar of bel ons via +31 591 61 10 18