Defensie wist van de schadelijke effecten die werken met de kankerverwekkende chroom-6-verf opleverden, maar deelde die kennis niet met werknemers en bedrijfsartsen.

Defensie had in zijn rol van werkgever de verantwoor­de­lijk­heid om de werknemers op de hoogte te brengen van de risico’s

Dat concludeert het RIVM in een onderzoek dat begin volgende week naar buiten komt, bevestigt een ingewijde tegen deze krant. Evenmin zou Defensie hebben gezorgd voor een veilige werkplek of afdoende beschermingsmaatregelen.

Het RIVM richtte zich bij het onderzoek op vijf NAVO-depots, waar Amerikaans legermaterieel werd opgeslagen en onderhouden. Op de locaties in Brunssum, Eygelshoven, Vriezenveen, Coevorden en Ter Apel, waar de verf werd gebruikt, werkten in de periode 1984 tot 2006 zo’n 2000 a 3000 personen. Onderzoek op andere plaatsen waar mensen werden blootgesteld volgt later, meldt de NOS, die het rapport in handen heeft.

RIVM-onderzoekers schrijven in het rapport: ,,Defensie had in zijn rol van werkgever de verantwoordelijkheid om de werknemers op de hoogte te brengen van de risico’s. Uit het onderzoek is niet gebleken dat dit is gebeurd.” Ook aan preventie en zorg mankeerde van alles. ,,De zorg voor een veilige werkplek voldeed niet aan de daarvoor geldende regels.”

Uit kostenoverwegingen zou de leiding de ‘grenzen van de arbo-regeling’ hebben opgezocht. Het arbobeleid wordt ‘ontoereikend’ genoemd. Zo bleek de afscherming van werkruimte en ventilatie niet op orde. Ook ontbrak het aan goede mondkapjes en gezichtsmaskers. Toezicht op de naleving van de gebruiksvoorschriften van de verf was ‘niet effectief’.

Tegemoetkomingsregeling

De uitkomsten van het langverwachte onderzoek naar chroom-6-verf zijn belangrijk, omdat de weg daarmee eindelijk open komt te liggen voor een definitieve schaderegeling voor zieke werknemers. Het onderzoek stelt dat de giftige stof Chroom-6 longkanker, neus- en bijholtekanker, astma, maagkanker en chronische longkwalen kan veroorzaken.

Diverse goed ingevoerde bronnen bevestigen tegenover dagblad De Limburger dat Defensie maandag zo’n collectieve tegemoetkomingsregeling zal presenteren voor de zieke oud-medewerkers. Hoe die er precies uit ziet en of die gepaard gaat met een schuldbekentenis is volgens de krant niet bekend.

Defensie kwam enkele jaren terug met een beperkte coulanceregeling. Zieke medewerkers konden onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op een uitkering die in eerste instantie was bedoeld als een tegemoetkoming in de medische kosten.

Reactie Defensie 

Defensie laat in een reactie weten dat het RIVM tijdens een, door de paritaire commissie begeleide, persconferentie de onderzoeksresultaten zal toelichten. Na de presentatie zijn de uitkomsten van het rapport openbaar. Het resultaat van het RIVM-onderzoek is beoordeeld door een klankbordgroep bestaande uit experts van verschillende disciplines. Deze experts zijn voorgedragen door de diverse belanghebbenden.Het ministerie zegt vanaf aanvang van het onderzoek aangegeven te hebben haar verantwoordelijkheid te nemen. In overleg met de vakbonden is er een collectieve regeling Chroom-6 voor de (oud-)medewerkers of hun nabestaanden opgesteld. De regeling wordt maandag verder inhoudelijk toegelicht. Voor betrokken oud-werknemers organiseert Defensie op 6 en 8 juni voorlichtingsbijeenkomsten, waar zij nader worden geïnformeerd over de RIVM-onderzoeksresultaten, het advies en de aanbevelingen van de paritaire commissie en de collectieve regeling rond Chroom-6.
bron: ad.nl
Bel ons voor rechtshulp:  085 – 07 35 550