Boodschappen doen in Maastricht en met gehoorschade thuiskomen. Het overkwam mevrouw O. onlangs toen het luchtalarm afging terwijl ze onder een sirenepaal parkeerde. Volgens de dokter van O. gaat het om blijvende gehoorschade.

Elke eerste maandag van de maand om 12.00 uur loeien in Nederland zo’n 4.283 zogenoemde WAS-palen. Dat de sirenes gaan verdwijnen is een feit. Waarschijnlijk eind 2017. Het alarm bij rampen wordt vervangen door een alarmering via social media, NL-alert, radio, websites en sms’jes van de overheid. Maar dat is voor mevrouw O. te laat.

Onderzoek

Nadat mevrouw een klacht indiende bij de gemeente Maastricht hebben ambtenaren de situatie ter plekke onderzocht en het geluid van de sirene gemeten. De conclusie is dat het niveau niet schadelijk is.

Schadeclaim

Of de aangeslagen mevrouw het bij een klacht laat of toch nog een schadeclaim indient, is onduidelijk. Het is mogelijk dat de gemeente toch aansprakelijk kan worden gehouden, ondanks de door haar eigen ambtenaren gemeten geluidssterkte. Het lijkt er op dat het aantal decibellen wel degelijk schade heeft aangericht, wat vragen oproept over het onderzoek. Soms kan een goed functionerend apparaat gezien worden als een gebrekkige zaak of opstal in de zin van artikel 6:173 of 174 BW.

Bron: Limburg1 en Nu.nl