Bron: DvhN, 4-12-2014

Gesprekken tussen daders van misdrijven en hun slachtoffers zijn zinvol. Dit blijkt uit een proef onder zes rechtbanken. Een jaar geleden begon de rechtspraak met een uitgebreide proef met dit ‘herstelrecht’ in strafzaken. In ruim 250 zaken kregen slachtoffers en daders de gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan, nog voor de zaak voor de rechter kwam. Circa driekwart van de gesprekken liep succesvol.

In het gesprek met de dader kon het slachtoffer vertellen wat het misdrijf met hem of haar heeft gedaan. Daarnaast ook om een vergoeding vragen. De dader kan zijn excuses aanbieden aan het slachtoffer. Excuses van een dader of veroorzaker is erg belangrijk voor het verwerkingsproces van een slachtoffer. Het is onderdeel van erkenning voor datgene wat hem of haar is aangedaan. Er wordt nu gekeken of de proef met herstelrecht in 2015 verder wordt doorgezet als vast onderdeel in het strafrecht.

Ook slachtoffers van letselschade na een ongeval hebben vaak behoefte aan excuses. De gevolgen van bijvoorbeeld een verkeersongeval kunnen ernstig en blijvend zijn. Slachtoffers met letsel zijn mogelijk beperkt in hun normale activiteiten, hun zelfstandigheid en toekomstmogelijkheden. Vaak is er geen contact meer tussen het slachtoffer en de veroorzaker van het ongeval.