In mei 2012 heeft de destijds 19-jarige Marcel Bos zeer ernstig letsel opgelopen door een duik van de Nijdam in Groningen. Marcel liep een hoge dwarslaesie op, die hem voor het leven heeft getekend.

Pals Letselschade heeft sinds 2012 strijd gevoerd tegen de beheerder van het recreatie-gebied, het Meerschap Paterswolde. Het Meerschap was niet bereid aansprakelijkheid te erkennen en de schade van Marcel te vergoeden.

Pals heeft toen haar huisadvocaat Punt Letselschade Advocaten de opdracht gegeven een procedure te starten. Eergisteren heeft de rechter geoordeeld dat het Meerschap aansprakelijk is voor de schade van Marcel.

Wat gebeurde er?

Op 25 mei 2012 ging Marcel Bos uit Groningen samen met vrienden naar het recreatiegebied Hoornseplas in Groningen. Ze waren van plan te gaan zwemmen. Ze besloten vanaf de Nijdam (die de Hoornseplas scheidt van het Hoornsemeer) het Hoornsemeer in te duiken.

Het Hoornsemeer bleek langs de Nijdam zeer ondiep te zijn. Dit was vanaf de Nijdam niet zichtbaar. Het gevolg was een tragisch ongeval, waarbij Marcel een hoge dwarslaesie opliep.

Verwijt richting beheerder Hoornsemeer.

Marcel verwijt het Meerschap dat er onvoldoende aan gedaan is om bezoekers te waarschuwen voor ondiep water langs de Nijdam. Er had volgens Marcel op zijn minst een bord moeten staan met een duikverbod of een waarschuwing voor ondiep water.

De Rechtbank Groningen is met Marcel van mening dat het Meerschap aansprakelijk is.

Eergisteren oordeelde de rechtbank dat het Meerschap had moeten waarschuwen voor het ondiepe water. Nu men dit niet heeft gedaan hebben zij een onveilige situatie laten voortbestaan, waarbij er een kans bestaat op ongevallen met ernstig letsel.

Blijvend invalide.

Door de duik heeft Marcel een hoge dwarslaesie opgelopen, waardoor hij blijvend invalide is geraakt. Marcel is rolstoelgebonden en niet meer in staat om te werken. Hierdoor lijdt hij enorme schade.

Naast een immateriële schadevergoeding (smartengeld) zal Pals Letselschade bij het Meerschap een schadevergoeding eisen voor het inkomensverlies en de kosten die Marcel maakt voor de in te schakelen hulp.

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie of vragen naar aanleiding van dit bericht, kunt u contact opnemen met Pals Letselschade. Jan-Willem Lenselink, letselschadespecialist en belangenbehartiger van Marcel Bos is graag bereid u te woord te staan.

T:         06 15890969 of 0591 652293

E:         j.w.lenselink@palsletselschade.nl