Een belangrijk deel van alle letselschade wordt veroorzaakt door verkeersongevallen. Hoofdletsel komt bij ernstige verkeersongevallen onder fietsers het vaakst voor. Het gaat dan vooral om hersenschuddingen. Van alle verkeersongevallen komt onderbeenletsel het meest voor. Dit zijn enkele uitkomsten van het onderzoek van Wendy Weijermars, onderzoeker bij Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV).

Meestal hoofdletsel bij fietsongevallen

Slachtoffers van fietsongevallen tussen de 0 en 17 jaar hebben het meest te maken met hoofdletsel. Mannen en vrouwen van zestig jaar en ouder lopen vaker heupletsel op. Wat verder nog opvalt is dat vrouwen tussen de 18 en 59 jaar relatief vaak onderbeenletsel oplopen, terwijl dit type letsel bij mannen minder vaak voorkomt.

Fietsongevallen zonder aansprakelijkheid

Uit het onderzoek blijkt dat bij de meeste fietsongevallen er geen andere verkeersdeelnemer betrokken is. Er is dan geen sprake van letselschade. De ongevallen ontstaan door slippen, paaltjes of uit balans raken. Ruim een kwart van de ernstig gewonde fietsers is 70 jaar of ouder.

Onderbeenletsel komt het vaakst voor

Van alle verkeersongevallen, zowel als voetganger, fietser of met een gemotoriseerd vervoersmiddel, komt onderbeenletsel het meeste voor. Auto-inzittenden zijn hierop een uitzondering. Zij hebben vaker last van borst- rug- en nekletsel.

Verkeersveiligheidsbeleid

Op dit moment is het verkeersveiligheidsbeleid van het SWOV vooral gericht op het terugdringen van het aantal verkeersdoden en ernstige verkeersgewonden. Dit onderzoek toont aan dat daarnaast maatregelen gericht op het voorkomen van hoofdletsel en onderbeenletsel het meest van belang zijn.

Lees het complete onderzoek. Heeft u vragen over dit onderzoek? Neem dan contact met ons op.

Mr. Freek Schultz, NIVRE-re