Het is weer winter. Je werkgever heeft dan de plicht om ervoor te zorgen dat je als werknemer – ook als de weersomstandigheden ronduit winters zijn – zo veilig mogelijk je werk kan doen. Die zorgplicht kan betekenen dat hij maatregelen moet treffen of aanwijzingen moet geven als je als werknemer op plaatsen komt die hij niet als arbeidsplaats kan aanmerken. Bijvoorbeeld als je veel buiten moet werken of voor je beroep veel op de weg zit.

Uit de jurisprudentie blijkt dat je van je werkgever mag verwachten dat deze je – als je voor het uitoefenen van je werkzaamheden vaak de sneeuw in of de gladde weg op moet – voorziet van gladheidsbestendig schoeisel en je instructies geeft hoe je moet handelen bij dergelijke weersomstandigheden. Hij zal ook moeten controleren of deze instructies wel worden nageleefd.

Maakt een terrein deel uit van het bedrijf van je werkgever? Dan moet hij ook zorgen voor het strooien van zout. Werk je binnen en hoef je niet structureel buiten te werken? Dan is de aansprakelijkheid minder eenduidig. Als werknemer die een enkele keer buiten komt, moet je rekening houden met het weer en moet je daarbij een normale oplettendheid in acht nemen.

Uitspraken

Hieronder een aantal uitspraken die op deze aansprakelijkheid betrekking hebben.

In 2013 gleed een vuilnisbelader uit door ijzel op de weg toen hij een vuilniszak in een vuilniswagen gooide. De man had van zijn werkgever veiligheidsschoenen gekregen. Maar dat bleken gewone veiligheidsschoenen te zijn met een rubber profielzool. De rechter oordeelde dat deze schoenen onvoldoende beveiliging boden tegen uitglijden bij gladde, winterse weersomstandigheden. Daarbij nam de rechter in aanmerking dat de beweging die de man moest maken om zakken in de vuilniswagen te gooien de kans op uitglijden aanmerkelijk vergrootte. De werkgever was dus aansprakelijk. In deze zaak speelde overigens ook mee dat het hoofdkantoor uit onderzoek al wist dat de schoenen niet voldeden.

In 2016 gleed een pakketbezorgster uit nadat zij uit haar bus was gestapt om een pakketje te bezorgen. Haar werkgever had preventieve maatregelen moeten treffen waarbij de rechter dacht aan het verstrekken van schoeisel dat bescherming biedt tegen uitglijden.

In 2000 kwam een uitzendkracht die als havenwerker werkte ten val door gladheid op een bedrijfsterrein. Omdat de werkgever een strooiinstructie had, had hij die morgen nog gestrooid. Maar bij de reconstructie van het ongeval bleek dat die instructie feitelijk niet was uitgevoerd. De werkgever had die morgen een strooiwagen laten strooien op het weggedeelte en had daarbij aangenomen dat er ook zout op de voetpaden terecht zou komen. Maar volgens de instructie hadden de trottoirs apart met een handstrooikar bestrooid moeten worden. Dat was dus niet gebeurd.

In 2012 liep een werknemer van het gebouw waarin hij werkte naar een papierbak buiten. Daarbij viel hij. Er was wel gestrooid maar dat was vanuit de verantwoordelijkheid van de wegbeheerder alleen gedaan op de wegen op het bedrijfsterrein. Daarmee was niet volledig voldaan aan de verantwoordelijkheid naar de werknemers. Er was niet gestrooid waar de container stond. Bovendien had de werkgever de container makkelijk op een andere plek kunnen zetten.

In  2011 bezorgde een postbezorger te voet huis aan huis de post. De kantonrechter oordeelde dat de werkgever niet tekort was geschoten in zijn zorgplicht. De werkgever had zijn werknemers namelijk gewaarschuwd om stevige schoenen te dragen en gaf jaarlijks ook een kortingsbon om dergelijke schoenen te kunnen aanschaffen. (Dit werd dus gezien als het verstrekken van dergelijke schoenen.)

Geen aansprakelijkheid

De laatste zaak speelde zich af in 2007. Een schoonmaakster liep vanuit een kantoor naar een vuilniscontainer die op een kantorenterrein stond dat niet van de werkgever was. Gezien het weer (het had al dagen gesneeuwd en geijzeld) was er een verhoogd risico op uitglijden. Dat was een algemeen bekend feit. Van een werknemer mag redelijkerwijs worden verwacht dat deze een normale oplettendheid in acht neemt. Daarom was hier geen sprake van aansprakelijkheid door de werkgever. De vraag of een werkgever aansprakelijk is voor een ongeval op het terrein van een derde kon daarom buiten beschouwing blijven.

Heb je als werknemer een ongeval gehad en wil je weten of je voor een schadevergoeding in aanmerking komt? Bel ons voor een vrijblijvend advies via 085 – 07 35 550