In Hoofddorp gebeurde gisteren een ongeluk met een springkussen. In het kader van Nationale Buitenspeeldag was een springkussen opgesteld. Om nog niet geheel duidelijke reden is dat springkussen omgeslagen, waardoor er kinderen gewond zijn geraakt. Op de radio was gisteren te beluisteren dat het omslaan mogelijk veroorzaakt was, doordat een groep kinderen tegen de zijkant is gaan duwen. Zoals gezegd, de toedracht is nog niet duidelijk.

Aansprakelijkheid

Gebrekkige zaak
In gevallen als deze vraagt de jurist zich in eerste instantie af of er mogelijk iets mis was met de constructie of beveiliging (verankering) van het springkussen, waardoor het mogelijk was dat het omsloeg. Die vraag wordt dan geplaatst in het kader van de artikelen 6:181 jo. 6:173 BW. Artikel 6:173 BW bepaalt dat de bezitter van een roerende zaak (een springkussen is een roerende zaak) aansprakelijk is voor schade die veroorzaakt wordt door een bijzonder gevaar, dat is ontstaan doordat de zaak niet voldoet aan de eisen die je aan die zaak mag stellen. Kortweg zegt men ook wel dat de schade die ontstaat door een gebrek aan de zaak moet worden voldaan door de bezitter. Artikel 6:181 BW verlegt die aansprakelijkheid naar de bedrijfsmatig gebruiker van de zaak.

Onrechtmatige daad door kind: ouders aansprakelijk
Als het zo zou zijn dat een kind of een groep kinderen opzettelijk het springkussen hebben doen omslaan, terwijl daar andere kinderen op aan het spelen waren, dan zijn de ouders van dat kind of die kinderen aansprakelijk. De juridische beoordeling van die aansprakelijkheidsgrond geschiedt door als het ware ‘te doen alsof’ de jeugdige leeftijd niet bestond ten tijde van het handelen. Als dan de conclusie is dat de handeling onrechtmatig was, dan zijn de ouders aansprakelijk (artikel 6:169 BW). Ook hier gaat het om een zogenaamde risico-aansprakelijkheid.

Groepsverband
Als een groep personen schade toebrengt is achteraf vaak moeilijk te achterhalen welke personen precies welke handelingen hebben verricht. Daarom is in de wet vastgelegd dat in zulke gevallen, als aan bepaalde voorwaarden is voldaan, ieder van die groep aansprakelijk is voor de veroorzaakte schade (artikel 6:166 BW bepaalt dat zij hoofdelijk verbonden zijn).

Mr. Freek Schultz NIVRE-re
Letselschadespecialist Pals Letselschade