De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek en Verkeersveiligheid (SWOV) heeft vandaag het rapport ‘Kosten van verkeersongevallen in internationaal perspectief’ gepubliceerd. In dit rapport heeft de SWOV de Nederlandse kosten van verkeersongevallen vergeleken met die van acht andere landen. Verkeersongevallen kosten de Nederlandse samenleving jaarlijks meer dan 12 miljard euro. De SWOV wijst er echter op dat als álle schadeposten zouden worden meegerekend, de 12 miljard euro hoger uitvalt. Dat komt doordat verschillende kostenposten nu niet, of niet geheel, worden meegerekend, waaronder de kosten voor immateriële schade van verkeersslachtoffers (bron SWOV).

Immateriële schade: smartengeld

Iemand die slachtoffer wordt van een verkeersongeval waarbij een ander aansprakelijk is heeft recht op een schadevergoeding. Een schadevergoeding is een financiële compensatie voor gederfde inkomsten, maar ook voor de geleden immateriële schade (smartengeld). Immateriële schade wordt veroorzaakt door verdriet, gederfde en nog te derven levensvreugde. Het is onderdeel van de totale letselschade.

Hoogte smartengeld in Nederland

De hoogte van het smartengeld in Nederland ligt gemiddeld lager dan in andere landen. Bij het vaststellen van smartengeld wordt er, onder meer, de volgende punten in overweging genomen:

  • het soort letsel en de ernst van het letsel
  • wel of geen ziekenhuisopnamen of opname revalidatiekliniek en de duur hiervan
  • de duur en de zwaarte van de medische behandelingen
  • de uiteindelijke duur van het herstel van uw letsel
  • de pijn die u tijdens uw herstel heeft gehad en in de toekomst zal hebben
  • de aanwezigheid van blijvende restbeperkingen
  • de aanwezigheid van blijvende, zichtbare gevolgen van het letsel
  • de invloed van deze blijvende, zichtbare gevolgen op uw werk, relatie, sociale kring en vrijetijdsbesteding
  • de duur en de maten van arbeidsongeschiktheid als gevolg van uw letsel
  • de mate van beperking in de ontwikkeling van uw toekomstige werkzame leven.

Bij de bepaling van de hoogte van uw smartengeld wordt bijna altijd de ANWB Smartengeldgids als uitgangspunt gebruikt.

Aantal verkeersdoden daalt niet

Het aantal verkeersdoden in Nederland daalt niet. De laatste drie jaar stagneert het aantal verkeersdoden, waar het in het buitenland juist daalt. De cijfers over het aantal verkeersdoden in 2013 zijn nog niet bekend. In Nederland wordt er vanuit de auto-industrie en de overheid innovaties en maatregelen getroffen om de verkeersveiligheid te vergroten. De verwachting van de overheid is dat er in 2020 maximaal 500 verkeersdoden zijn ten gevolge van een ongeval.

Verkeersveiligheid vergroten

Om de verkeersveiligheid in Nederland te vergroten wordt er vanuit de overheid veel gedaan aan de inrichting van de weg; rotondes, 30 kilometer zones en bijvoorbeeld het toevoegen van brommers aan de weg. Maar ook de auto-industrie houdt zich bezig met productinnovaties zoals sensoren die melding maken van voetgangers/fietsers en meesturende koplampen.

Letselschade door een verkeersongeval?

Heeft u toch letselschade opgelopen door een verkeersongeval en wilt u weten of u recht heeft op een schadevergoeding? Wij helpen u graag en beantwoorden uw vragen kosteloos in een eerste gesprek. Neem contact op met onze letselschadespecialist bij u in de buurt.