Honden en hun baasjes, een op gezette tijden terugkerend beeld in elke straat van elke plaats in Nederland; een leuk maar vooral zorgeloos tafereel. Maar is dat wel altijd zo? In een gemiddelde letselschadepraktijk komt toch wel regelmatig de minder zorgeloze kant van honden aan de orde.

Een hond kan diverse letsels veroorzaken; bijtwonden en scheurwonden. Maar een loslopende hond, die niemand bijt, kan ook schade veroorzaken. Zo is er een uitspraak van een loslopende hond die een kettingbotsing veroorzaakte (Rechtbank Rotterdam 20-9-2001, VR2002/144), of één die een fietser omver loopt die ten val komt. In de eerste zaak waren veel slachtoffers en diverse letsels aan de orde. In het voorbeeld van de val van de fiets was het gevolg een ernstig schedel hersentrauma met een coma van enkele dagen.

Een nare ervaring met een hond kan ook tot psychische klachten leiden. Bijvoorbeeld ongecontroleerde schrikreacties bij een confrontatie met een hond, straatangst en zelfs een post traumatische stressstoornis komt voor. Er is een zaak geweest waarbij een tweetal “vechthonden” de hond van een voorbijgangster aanvielen. De aanblik van haar zwaar gewonde hond veroorzaakte door alle emotie een hartaanval (Gerechtshof Arnhem 19-12-2000, VR 2001/188).

Trouwe viervoeters doch onvoorspelbaar

Een hond kan in deze tijd niet meer uit het straatbeeld weggedacht worden. Een hond heeft een vorm van sociale status lijkt het haast. Binnen het aansprakelijkheidsrecht worden honden echter gezien als bronnen van verhoogd gevaar.

Iedere hondenbezitter doet er dus goed aan om zich adequaat te verzekeren voor schade aangericht door zijn hond, er bestaat immers een schadevergoedingsplicht. Zeker bij een hond is het risico op schade groot omdat een hond per definitie een dier is dat door mensen wordt aangehaald, zonder dat mensen zich beseffen wat het gevaar is, dat in de eigen energie van de hond schuilt. Belangrijk is hierbij dat kinderen al helemaal weinig besef hebben van dit gevaar. Het is daarom niet verwonderlijk dat bij de ernstigste hondenincidenten veelal kinderen het slachtoffer zijn.

Praktijkvoorbeeld: letsel na hondenbeet

Een man van middelbare leeftijd wordt door de hond van de buren, tijdens de jaarlijkse buurtbarbecue in armen, benen en het gezicht gebeten. De wonden op de armen en benen genezen, maar er blijven zichtbare littekens. Het letsel in het gezicht geneest niet, de man blijft namelijk ernstige pijnklachten houden. Er blijkt een aangezichtszenuw te zijn beschadigd. Medische behandelingen helpen deels, maar de ernstige pijnklachten kunnen enkel worden behandeld met zware pijnmedicatie. Het is vooral deze medicatie waardoor de man in zijn werk achterop raakt. Zijn concentratie neemt af en hij maakt steeds meer fouten. Uiteindelijk is er sprake van arbeidsongeschiktheid en het verlies van zijn werk. Werk dat hij al 22 jaar met veel plezier verrichtte.

Dit voorbeeld geeft eens te meer aan dat de gevolgen van hondenbeten tot ernstige gevolgen kunnen leiden. Het is dus belangrijk om te weten dat gespecialiseerde rechtshulp geboden is.

De man uit het voorbeeld had uiteraard eerst grote moeite met het aansprakelijk stellen van zijn buren. Hij wilde ze natuurlijk niet op kosten jagen. Toen hij erop werd gewezen dat zijn buren verzekerd waren voor deze schade, werd het voor hem al een stuk eenvoudiger om over te gaan tot het verhalen van zijn schade.

Uiteindelijk is gezamenlijk met de aansprakelijke verzekeraar een goede oplossing bedacht. Er werd een arbeidsdeskundig traject gestart, een soort zoektocht naar mogelijkheden voor de man om, ondanks zijn blijvende klachten en beperkingen, toch weer aan het arbeidsproces deel te kunnen nemen. In deze zoektocht is aansluiting gezocht bij de beroepsinteresses, leeftijd, opleiding en ervaringen. Dit bleek een lange en emotionele weg. Gelukkig wel succesvol!

Risicoaansprakelijkheid voor de bezitter van een hond; wettelijk geregeld.

Een bezitter van een dier is volgens de Nederlandse Wet in beginsel aansprakelijk voor de door het dier aangerichte schade. De grondslag voor deze vorm van risicoaansprakelijkheid is het gevaar dat in de eigen energie van een dier schuilt. Een hondenbezitter hoeft dus geen verwijt gemaakt te worden dat is gelegen in onzorgvuldigheid of gebrek aan toezicht. Het enkele bezit van een dier (hond) die schade aanricht, is in beginsel voldoende voor de vestiging van de aansprakelijkheid.

Een letselschadepraktijk is eigenlijk de praktijk van alle dag, het deelnemen aan het maatschappelijke verkeer brengt risico’s met zich. Zoals gesteld, is het risico van schade veroorzaakt door een hond verzekerbaar, uit de voorbeelden wordt aangetoond dat de financiële consequenties enorm kunnen zijn. Gelukkig hebben bijna alle verzekeraars een speciale verzekering voor schade veroorzaakt door honden.

Mocht u het slachtoffer zijn van een hondenbeet, dan kunt u er in beginsel van uit gaan dat uw schade is gedekt door de verzekering van de hondenbezitter. Dat de schade bij voorbaat niet kan worden overzien, noodzaakt veelal om deskundige rechtshulp te vragen. Pals Letselschade biedt deze rechtshulp sinds jaren en staat garant voor kwalitatief de beste zorg en een voor u passende oplossing voor de gevolgen van uw letselschade.

Mr. Eric Roeders
Letselschadespecialist Pals Letselschade