De scholen zijn grotendeels weer begonnen. Na de zomervakantie neemt het aantal ongevallen met een fietser of voetganger, met 30 procent toe. Dat blijkt uit onderzoek van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CSV). Zij constateren een opvallende piek in het aantal aanrijdingen vlak na de zomervakantie, als kinderen weer naar school gaan. Vorig jaar ging het aantal aanrijdingen per week van 211 naar 280. Dat gebeurde precies in de week dat de scholen weer startten. Veilig Verkeer Nederland roepen automobilisten op om extra voorzichtig te zijn en goed op te letten.

Kinderen-op-de-fietsAutomobilist 100 procent aansprakelijk

Bij een aanrijding tussen een auto en een fietser of voetganger, is de automobilist in beginsel 100 procent aansprakelijk. Alleen als de automobilist heel duidelijk kan aantonen dat de fietser schuldig was aan het ongeluk, bijvoorbeeld omdat die door rood reed, kan de aansprakelijkheid verlaagd worden tot 50 procent of soms zelfs afgewezen. Je moet in dat laatste geval wel kunnen bewijzen dat jou niets te verwijten valt. Dit doe je door je te beroepen op overmacht. Onze letselschadespecialist Anne Zweers beschreef dit eerder in haar blog: Ongeval door voetganger of fietser? Tóch schadevergoeding. Bij kinderen tot 14 jaar wordt de automobilist altijd voor 100 procent aansprakelijk gesteld.

Vergoeding letselschade door autoverzekering

Stichting Consument en Veiligheid meldt dat het aantal verkeersongevallen met kinderen toeneemt. Dat komt deels doordat kinderen op de fiets zich laten afleiden door mobieltjes. Onder meer bellen, sms’en, chatten en gamen zouden voor meer ongelukken zorgen.

Heb je als fietser een aanrijding met een auto gehad en is de automobilist schuldig? Dan vergoedt zijn of haar autoverzekering jouw schade. Dat geldt voor zowel schade aan je fiets als eventuele letselschade.