In de Kalverstraat zijn zeker zeven mensen gewond geraakt door een losgewaaide gevelplaat. Hoewel schade door storm of weersomstandigheden lang niet altijd te voorkomen is, kan soms wel degelijk aansprakelijkheid bestaan.

Gebrekkige opstal

Artikel 6:174 BW bepaalt dat de bezitter van een opstal die niet voldoet aan de eisen die men daaraan mag stellen en daardoor een gevaar voor personen of zaken oplevert, aansprakelijk is als dat gevaar zich ook daadwerkelijk voordoet. Het gaat hier om een zogenaamde risicoaansprakelijkheid, wat zoveel wil zeggen als dat het niet uitmaakt of de bezitter schuld treft. Als dat risico zich dan voordoet, dan is er aansprakelijkheid. Daarop is dan wel een ingewikkelde tenzij-regel geformuleerd in de wet, die er op neer komt dat er geen aansprakelijkheid is, als de bezitter het gevaar kende en er in dat geval geen aansprakelijkheid zou bestaan. Hoe dan ook, het komt erop neer dat degene die bezitter is van een gebouw, het risico draagt voor schade, ontstaan door een gebrek aan dat gebouw. Als het gebouw gebruikt wordt in de uitoefening van een bedrijf, dan is in beginsel degene die het bedrijf uitoefent (risico) aansprakelijk, zie artikel 6:181 BW. Dat lijdt bij gebouwen weer uitzondering, als het ontstaan van de schade niets met de bedrijfsuitoefening te maken heeft.

Mogelijkheid voor slachtoffers van de Kalverstraat?

Dat hangt er dus vanaf. Gegeven is dat er mensen letsel hebben opgelopen, doordat een stuk gevelplaat los is gewaaid. Ik neem aan dat de gevel niet veel van doen heeft gehad met de bedrijfsuitoefening van het bedrijf dat in dat gebouw gehuisvest was, wat betekent dat men zich zal moeten wenden tot de bezitter van het gebouw. Voor de beoordeling van de aansprakelijkheid is dan van belang om te weten hoe een en ander heeft kunnen gebeuren. Is dat loswaaien gebeurd door een storm zo heftig, dat het gebouw daartegen niet bestand hoefde te zijn, of is het feit dat de plaat los is gewaaid mogelijk geweest, doordat er (al) een gebrek aan het gebouw kleefde, daaruit bestaande dat dit gevaar al op de loer lag? Dat zal nader onderzocht moeten worden en het advies of deskundigenbericht van een expert op het gebied van de bouw is misschien nodig. Als daaruit naar voren komt dat er een (bouwkundig) gebrek aan het gebouw kleefde, waardoor een gevaar bestond en dat gevaar zich dus nu heeft verwezenlijkt, dan is de bezitter van het gebouw in beginsel aansprakelijk voor de (letsel-) schade van de personen die daardoor gewond zijn geraakt.

Hangmat-arrest

Iets (juridisch) vergelijkbaars deed zich een paar geleden voor, toen een vrouw met hangmat en al viel, doordat een stuk gebouw, waaraan de hangmat was bevestigd, afbrak. Hoewel de gebeurtenis in eerste instantie grappig voorkomt, waren de gevolgen zo ernstig, dat de lol er gauw af was. Zij liep een hoge dwarslaesie op bij de val.

In die zaak is geprocedeerd tot aan de Hoge Raad, waarbij vooral van belang was of de vrouw haar man, die mede-eigenaar was van het gebouw waaraan het gebrek kleefde, aansprakelijk te houden was voor haar schade. Dat bleek – voor de helft – het geval.

Een ongeluk zit in een klein hoekje. De gevolgen kunnen echter soms ernstig zijn en dan rijst zoals zo vaak de vraag of er een aansprakelijke partij is. Zo ook hier zou ik menen.

Mr. Freek Schultz NIVRE-re
Letselschadespecialist Pals Letselschade