Nederland is zeker geen Amerika als het gaat om het indienen van schadeclaims. Iedereen kent de bizarre verhalen van rechtszaken in de V.S. waar minimale verwondingen tot extreme vergoedingen hebben geleid. Dat kennen we hier niet. Toch is ook in Nederland bijna iedereen zich inmiddels wel bewust dat de mogelijkheid van een schadevergoeding bestaat op het moment dat je door de schuld van een ander letsel oploopt. Zeker als het gaat om letsel bij een verkeersongeval. Ook medische fouten krijgen veel aandacht. Beruchte dokters als chirurg Reijnen en neuroloog Jansen Steur hebben veel patiënten benadeeld en dat leidde niet alleen tot publiciteit maar ook tot vele tientallen schadeclaims. Slachtoffers laten dan terecht van zich horen en eisen een financiële vergoeding voor het leed en de kosten.

Bedrijfsongevallen

Toch zijn er nog steeds mensen die onnodig zonder vergoeding blijven. Mensen die letsel oplopen maar zich niet bewust zijn van de mogelijkheden. Er zijn zelfs mensen die op onjuiste gronden besluiten geen actie te ondernemen. Zo kom ik het nog regelmatig tegen dat iemand na een bedrijfsongeval zijn werkgever niet aansprakelijk wil stellen. Uit angst zijn of haar baan te verliezen of uit misplaatste loyaliteit. Bedenk dan dat die loyaliteit vrijwel nooit wederkerig is. Als u niet kunt werken houdt de baas u heus niet in dienst! Dan staat helaas toch het bedrijfsbelang voorop.

Op basis van ons Burgerlijk Wetboek (art. 7:658 BW) moet een werkgever zorgen voor veilige arbeidsomstandigheden. Die zorgplicht gaat heel ver. Een werkgever is dus al snel aansprakelijk. Een bedrijf hoort gewoon een goede verzekering te hebben afgesloten. Is dat niet gedaan dat is dit feit op zich al verwijtbaar. Dat geldt in ieder geval voor werknemers die zich dagelijks voor hun werk in het verkeer begeven. Denk aan een vertegenwoordiger die met de auto naar een nieuwe klant rijdt of een wijkverpleegkundige die op haar fiets naar een bejaarde gaat. De werkgever moet zorgen voor een deugdelijke verzekering. Die verzekeringen zijn er namelijk.

Bert-Heida.png

Bert Heida
Letselschadespecialist