Afgelopen zaterdag las ik het artikel ‘Letselschade’ in de Telegraaf. Het artikel gaat over een moeder die blijvend letsel overhoudt aan een verkeersongeval. Ze is samen met haar dochter onderweg en wordt aangereden door een chauffeur van een vrachtwagen. Het is zelfs zo erg dat de chauffeur gewoon doorrijdt. Om haar schade voor nu en in de toekomst vergoed te krijgen, doet ze een terecht beroep op de Schade Verzekering Inzittenden van haar dochter. Door het verkeersongeval heeft ze letsel opgelopen en als gevolg daarvan kan ze haar huidige werk niet meer uitoefenen. Echter, zo stelt de verzekeraar van de aansprakelijke partij, dat haar klachten te wijten zijn aan eerdere aandoeningen. Centraal Beheer Achmea doet uiteindelijk, na drie jaar discussie voeren, een slotbod uit coulance. Helaas is dit, zoals Bart Combée van de Consumentenbond dit eerder aangaf in De Telegraaf van afgelopen zaterdag, inderdaad geen unieke situatie.

Waarom geen unieke situatie

In de dagelijkse praktijk zijn letselschadezaken soms erg lastig. Omdat er dan discussie is over het causale verband tussen het letsel en het ongeval. Vaak is er in een letselschadezaak, waarbij het slachtoffer bijvoorbeeld een whiplash heeft opgelopen, discussie over de vraag of de klachten toerekenbaar zijn aan het overkomen ongeval. Daarbij komt, dat dit type letsel niet zichtbaar is op medische (röntgen)foto’s. Dit is het lastigste vraagstuk in een dergelijke letselschadezaak, omdat er geen sprake is van objectiveerbaar letsel. Niet objectiveerbaar letsel is een letsel, waarbij de arts geen zichtbare afwijkingen kan vaststellen. Er zal dus wel een causaal verband aangetoond moeten worden tussen de klachten (en beperkingen) en het ongeval. Het afwikkelen van een letselschadezaak, waarbij er sprake is van, in dit geval, een whiplash is in de dagelijkse praktijk niet tot bijna niet mogelijk binnen de gestelde termijn van twee jaar. Dit vanwege de duur van het herstel, de medische begeleiding en de beoordeling van de medische gevolgen door de medisch adviseur van de belangenbehartiger en van de verzekeraar. In deze discussie wordt veelal gebruik gemaakt van onderzoeken door onafhankelijk specialisten die ook weer extra tijd in beslag nemen.

Niet objectiveerbare klachten

Het is aan het slachtoffer om de aard en omvang van de letselschade aan te tonen, als ook de causaliteit tussen de klachten en het ongeval. De ervaring van de letselschadespecialisten van Pals Letselschade is, dat juist vooral bij kopstaart-aanrijdingen letselschadeslachtoffers klachten en beperkingen ontwikkelen die langdurig aanhouden of zelfs blijvend zijn. De wijze waarop verzekeraars zich opstellen in deze letselschaden is ons bekend. Objectief wordt niet alleen en uitsluitend medisch bepaald door het zichtbaar zijn van het letsel middels scans of MRI’s. Subjectieve klachten kunnen, juridisch, worden aangetoond. Vereist is dat de indruk bestaat dat de klachten niet worden gesimuleerd, er sprake is van een plausibel patroon van klachten, dat de klachtenbeschrijving consistent en consequent is en er sprake is van een samenhangend patroon van klachten.

De Gedragscode Behandeling Letselschade

De Gedragscode Behandeling Letselschade omschrijft de richtlijnen voor een soepele schadeafwikkeling op basis van een harmoniemodel. Pals Letselschade committeert zich aan deze gedragscode. De nadruk van de Gedragscode Behandeling Letselschade ligt op het belang van een persoonlijk contact met het slachtoffer, erkenning en betrokkenheid en stelt tevens duidelijke termijnen waarbinnen, in gezamenlijk overleg, moet worden gekomen tot de beste oplossing voor het letselschadeslachtoffer. Duurt de behandeling van een letselschade onnodig lang, dan kan een beroep worden gedaan op de GBL en de eventuele schending van de vastgestelde norm worden belicht. Overigens is het niet zo, dat een letselschade altijd binnen twee jaar moet worden afgewikkeld. Als het slachtoffer, de belangenbehartiger en de verzekeraar gezamenlijk tot de slotsom komen, dat op redelijke gronden dat niet mogelijk is, dan worden vervolgens wel goede afspraken gemaakt over de voortzetting van de schaderegeling met het vastleggen van nieuwe termijnen.

Lees hier het artikel uit de Telegraaf

Frits-Toorians.png
Frits Toorians
Letselschadespecialist