Mr. Freek Schultz re van Pals Letselschade heeft meerdere letselschadezaken in behandeling gehad. Eén van de letselschadezaken betrof een grensrechter die letsel had opgelopen door mishandeling:

‘Ik heb in het verleden de belangen behartigd van een grensrechter die letsel had opgelopen door mishandeling. De grensrechter kreeg een ‘schop onder zijn kont’ na een ogenschijnlijk verkeerde beslissing. Hij was net hersteld van een hernia en dat schopje kwam dus extra hard aan. Ik kan me voorstellen dat men in een dergelijk geval al snel denkt dat een zodanig ‘tikkie’ of ‘schopje’ toch niet zoveel voorstelt, dus dan zou dat ook niet tot zo iets verschrikkelijks als een letselschadeclaim moeten leiden toch?

In het recht geldt de lichamelijke integriteit als een groot goed. Aantasting daarvan moet je dus serieus nemen. Zowel in het strafrecht als in het burgerlijke recht is dat het geval. In het strafrecht wordt mishandeling zwaar bestraft met mogelijk gevangenisstraf. In het burgerlijke recht is het gevolg schadevergoeding voor het opgelopen letsel. In de wet wordt bepaald dat inbreuk op een recht geldt als een onrechtmatige daad, waardoor de daardoor ontstane schade vergoedt moet worden. De juridische boodschap is duidelijk: blijf van een ander af.

Betekent dat dan dat je nooit iets (terug) kan doen? Nee, dat betekent dat niet. In het strafrecht volgt geen straf als uit noodweer is gehandeld, in het burgerlijke recht geldt zoiets als eigen schuld (art. 6:101 BW). Die eigen schuld is aan de orde als de getroffene zelf een verwijt treft ten aanzien van zijn eigen schade. Dat kan ook het geval zijn bij een handgemeen.

Niet zelden krijgen wij met dit soort vragen te maken als het gaat om vechtpartijen of andere incidenten in de kroeg. Je moet dan steeds goed aan de hand van de omstandigheden van het geval kijken hoe het zit met de onrechtmatigheid ten opzichte van de eigen schuld, waarbij de onrechtmatigheid vaak gegeven is (zoals ik al zei: volgens ons recht moet je van elkaar af blijven). Drank is geen excuus in ieder geval. Niet zelden is de dader volledig aansprakelijk voor de schade.

Een probleem dat in dit soort zaken vervolgens speelt is de vraag of de schade ook betaald kan worden. De meeste mensen hebben wel een WA- verzekering, maar daar staat meestal ook een opzetclausule in. Het is waarschijnlijk dat volgens die opzetclausule de verzekeraar geen uitkeringsplicht heeft als de schade opzettelijk is toegebracht. In het geval van duidelijke mishandeling is dat het geval en dat betekent dat de schade dan op de privé persoon zelf verhaald moet worden. Dat geeft nog wel eens problemen, omdat niet iedereen dat gemakkelijk op kan brengen. Voor die gevallen is er wel het Schadefonds Geweldsmisdrijven, maar de vergoeding die daar kan worden verkregen is altijd een stuk lager dan de daadwerkelijke schade. Het letselschadeslachtoffer kan zich ook voegen in het strafproces, teneinde langs die weg een rechterlijk oordeel over de betalingsplicht te verkrijgen.

Voor alle betrokkenen geldt doorgaans dat de gevolgen erger zijn dan de bedoeling was. Terugdraaien van het gebeurde kan niet meer; men kan wel proberen met respect het ontstane probleem op te lossen.’

Freek-Schultz.png

mr. Freek Schultz re
Letselschadespecialist