belastingSlachtoffers van een verkeersongeluk zouden geen belasting moeten hoeven betalen over hun letselschade-uitkering. Dat vinden het Verbond van Verzekeraars, Slachtofferhulp Nederland en de Vereniging van Letselschadeadvocaten.

Ook Pals Letselschade schaart zich achter dat standpunt. Het letselschadegeld dat wordt uitgekeerd aan slachtoffers is namelijk niet alleen bedoeld als genoegdoening. De hoogte van de uitkering is gebaseerd op alle kosten die een slachtoffer van een ongeluk moet maken, maar óók op soms vele jaren aan misgelopen inkomen. Die bedragen kunnen daarom oplopen tot vele tonnen aan euro’s.

De Belastingdienst is tot dusverre een andere mening toegedaan. Die beschouwt een letselschade-uitkering als vermogen en legt daarom een aanslag voor vermogensbelasting op. En dat is volgens Pals en de drie organisaties die voor de rechten van verkeersslachtoffers opkomen, niet terecht.

Een oplossing van dit probleem is volgens de organisaties niet ingewikkeld. De Belastingdienst zou de tussen de 600 en 700 mensen die jaarlijks blijvend letsel aan een verkeersongeluk overhouden een uitzonderingspositie moeten geven. Datzelfde is al geregeld voor asbestslachtoffers overlevenden van de Nieuwjaarsbrand in Volendam.