Medische aansprakelijkheidsverzekeraar MediRisk en Pals Letselschade zijn een overeenkomst aangegaan om medische letselschadeprocessen sneller af te handelen. Met de overeenkomst tussen de twee marktleiders komt een einde aan discussies over bijvoorbeeld vergoedingen waar patiënten niet bij zijn gebaat. De overeenkomst waarbij versnelling van de afhandeling van het proces na een medische fout en dus het belang van de patiënt en hun familie centraal staat, is volgens beide partijen een ‘novum in de medische aansprakelijkheidswereld’.

Het is voor het eerst dat een medisch aansprakelijkheidsverzekeraar een overeenkomst sluit met een belangenbehartiger. Hoewel beide partijen de belangen van hun eigen cliënten behartigen, zijn er ook veel gedeelde belangen, bijvoorbeeld een zorgvuldige en snelle afhandeling. Juist over die belangen zijn er afspraken gemaakt. De overeenkomst stelt het belang van de patiënt en zijn familie centraal en sluit daarmee aan bij de GOMA die nu twee jaar geleden is geïntroduceerd met als doel versnelling en verbetering van afhandeling van schade na medische incidenten. Wederzijdse transparantie staat voorop, conflicten worden vermeden en de doorlooptijd van processen wordt naar verwachting met enkele maanden verkort.

Een van de belangrijkste vooruitgangen is dat er afspraken zijn gemaakt over de hoogte van vergoeding van de kosten van belangenbehartiging van de patiënt. Discussies daarover zorgen regelmatig voor vertragingen in het proces. MediRisk en Pals Letselschade sluiten zich daarmee aan bij de landelijke norm (de zogenaamde PIV-staffel), die de hoogte van de vergoeding bepaalt en al geldt voor niet-medische letselschadeprocessen. Ook de claims die beide partijen samen al behandelen worden opnieuw bekeken en daar waar mogelijk versneld. De Stichting Personenschade Instituut van Verzekeraars (PIV) juicht het initiatief toe en stelt dat het slachtoffer de grote winnaar is.

“Indien er schade optreedt na een medische fout, is dat voor patiënten al impactvol genoeg”, zegt Marjoleine van der Zwan, directeur van MediRisk: “Discussies tussen partijen die het proces van afhandeling daarvan voor die patiënt onnodig vertragen zijn dan ook zeer onwenselijk. Wij zijn doordrongen van onze verantwoordelijkheid daarin. De behandeling van een claim duurt nu zo’n twee jaar. We verwachten dat we het proces met enkele maanden kunnen verkorten.”

Marcel Garst van Pals Letselschade: “Met deze hernieuwde samenwerking is het klimaat waarin het belang van de patiënt wordt behartigd beter, waardoor er sneller duidelijkheid komt en er eerder een einde komt aan onzekerheid over bijvoorbeeld de hoogte van de vergoeding van de claim voor de patiënt. Vanuit de patiëntgedachte heb je twee partijen nodig om te kunnen versnellen. We zijn blij dat dat nu is gelukt.”

Pals Letselschade behandelt jaarlijks honderden letselschade zaken. Bij onderlinge waarborgmaatschappij voor medische aansprakelijkheid MediRisk is 70 procent van de algemene Nederlandse ziekenhuizen verzekerd. Al eerder maakte MediRisk werkafspraken met ARAG, de eerste overeenkomst tussen een medische aansprakelijkheidsverzekeraar en een rechtsbijstandsverzekeraar. Afspraken met DAS en Achmea volgden. De overeenkomst met marktleider Pals Letselschade is een belangrijke vervolgstap. MediRisk verwacht dat de rest van de belangenbehartigers op korte termijn volgt.