In 2005 krijgt een jonge vrouw een ongeval door een val met haar hangmat. Ze liep hierdoor een hoge dwarslaesie op. Letselschadespecialist Frits Toorians van Pals Letselschade heeft haar belangen behartigd. Deze letselschadezaak is in de letselschadebranche ook bekend als het Hangmat arrest.

Het hangmatongeval en de aansprakelijkheid

De jonge vrouw loopt een hoge complete dwarslaesie op doordat een gemetselde pilaar van haar woning afbrak en op haar viel. Ze lag op dat moment in een hangmat die bevestigd was aan de pilaar, vandaar ook de naam Hangmat arrest. In het aansprakelijkheidsrecht wordt bepaald dat, wanneer een opstal een gebrek heeft waardoor schade ontstaat bij een derde, de eigenaar van de opstal daarvoor aansprakelijk is. Bijvoorbeeld als een buurman of kennis letsel oploopt door een gebrek.

In deze zaak gaat het echter niet om een derde, maar de jonge vrouw is eigenaar van de woning en heeft schade geleden door haar eigen opstal. Letselschadespecialist Frits Toorians zag echter mogelijkheden in deze letselschadezaak en heeft in overleg met de jonge vrouw besloten de letselschadezaak bij de rechter voor te leggen door advocaat Arvin Kolder van Punt Letselschade Advocaten in te schakelen. De rechter achtte in 2009 in haar vonnis dat de partner van de jonge vrouw als mede-eigenaar aangesproken kon worden voor de schade die haar eigen opstal haar had toegebracht. Wel werd de aansprakelijkheid door de rechtbank tot maximaal 50 procent beperkt, omdat de jonge vrouw ook voor de helft eigenaar was van de opstal. De verzekeraar ging tegen deze beslissing in beroep. De Hoge Raad echter heeft het vonnis bekrachtigd en de verzekeraar heeft de geleden en te lijden schade moeten vergoeden.