In mei 2000 breekt er een zware brand uit bij de vestiging van Afvaltransport Friesland (ATF) in Drachten. Op deze vestiging ligt al het klein chemisch afval uit Friesland opgeslagen voordat het verder verwerkt wordt. Tijdens de brand gaat er 480 ton afval in rook op, waaronder 1,5 ton arseen en honderden kilo’s chroom, die in geoxideerde toestand kankerverwekkend zijn. Er kwam benzeen vrij en tenminste duizend kilo asbest.

Na de brand zijn er meerdere onderzoeken verricht om te bepalen welke gevolgen de brand heeft gehad voor de gezondheid van omstanders en medewerkers van hulpverleningsinstanties. Vanwege de vuurwerkramp in Enschede de dag daarna, ging bijna alle media-aandacht uit naar deze ramp. Er wordt daarom ook wel gesproken van de ‘vergeten brand’. De gevolgen van het inademen van de giftige stoffen die bij de brand vrij kwamen hebben een grote impact op de rest van het leven van meerdere mensen. Tijdens de brand zijn er ter plaatse onderzoeken verricht door onder andere de brandweer. Na de brand zijn er officiële metingen gedaan door de RIVM. Uit dit onderzoek bleek dat de grenswaarden honderden malen overschreden zijn.

Belangenbehartiging Pals Letselschade

Pals Letselschade heeft 12 mensen bijgestaan in hun letselschadezaak. Ruim twaalf jaar na de brand komt de erkenning en worden de letselschadezaken afgewikkeld. Het leven van de slachtoffers van de brand zijn ingrijpend veranderd. Door het inademen van de chemische stoffen hebben zij verschillende gezondheidsklachten. Het gaat dan met name om klachten als kortademigheid, vermoeidheid en concentratieproblemen.

De gevolgen van de ATF-brand voor Politieman Sjoerd-Fokke Dijkstra

Politieman Sjoerd-Fokke Dijkstra is een van de hulpverleners die tijdens zijn dienst opgeroepen werd om naar de brand te gaan. Pals Letselschade heeft zijn belangen behartigd.