Het LSR en ruim 50 studenten van de studie Medisch Hulpverlener gaan de Hogeschool in Utrecht aansprakelijk stellen voor de vertraging die zij oplopen. Die vertraging lopen zij op doordat de opleiding na vier jaar de BIG-registratie nog altijd niet heeft verleend. Deze registratie is essentieel omdat het BIG-register duidelijkheid geeft over de bevoegdheid van een zorgverlener. Door deze vertraging bouwen zij ook een (hogere) schuld op, verloopt hun recht op de Ov-studentenkaart en kunnen zij niet beginnen op de arbeidsmarkt.

Pals Letselschade is de organisatie die opkomt voor de belangen van slachtoffers. In de dagelijkse praktijk betreft dit slachtoffers van letselschade. De studenten lopen geen letselschade op, maar zijn wel slachtoffer geworden. Vanuit dit oogpunt heeft de directie ondersteuning aangeboden aan de studenten en LSR. De rekenkundige van Pals Letselschade Schadecalculaties heeft op basis van de vertraging van de studenten een schadeberekening gemaakt. Deze berekening is gebruikt om de schade in kaart te brengen ter voorbereiding van de procedure.

Wij wensen de studenten, hun ouders en het LSR veel succes met de procedure en staan hun bij met alle mogelijke adviezen. Volg jij ook de opleiding tot Medisch Hulpverlener? Kijk dan voor meer informatie op de website van het LSR.