Vanaf 2006 start het Scheper Ziekenhuis in Emmen met een nieuw zorgtraject die maagband- of maagverkleiningsoperaties uitvoert. Deze operaties worden uitgevoerd bij mensen met ernstig overgewicht. In 2009 blijkt dat er meerdere mensen zijn overleden ten gevolge van de operaties of blijvend letsel hebben opgelopen.

Letselschadezaken door Pals Letselschade

Letselschadespecialist Bert Heida heeft voor ruim 30 mensen hun letselschadezaak beoordeeld en uiteindelijk 17 gedupeerden bijgestaan in hun letselschadezaak tegen het Scheper Ziekenhuis in Emmen. In 2012 zijn alle letselschadezaken voor een acceptabele vergoeding geregeld. Nadat de verzekeraar zich aanvankelijk hard opstelde heeft men uiteindelijk toch gekozen voor een pragmatische benadering en goed overleg. Dit heeft voor verschillende betrokkenen en nabestaanden in ieder geval een financiële genoegdoening opgeleverd.

Rapport Onderzoeksraad voor Veiligheid

Naar aanleiding van een aantal sterfgevallen in het Scheper Ziekenhuis heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid het rapport ‘Vernieuwing op drift’ gepubliceerd. De belangrijkste conclusie uit dit rapport is dat alle betrokken partijen bij de fatale maagverkleiningsoperaties in het Scheper Ziekehuis in Emmen steken hebben laten vallen. De Onderzoeksraad stelt dat de veiligheid van de patiënten die bariatrische chirurgie ondergingen nauwelijks gewaarborgd was. Niet alleen de chirurg die de maagverkleiningsoperaties heeft uitgevoerd was verantwoordelijk voor de patiënten veiligheid, maar ook het ‘vangnet’ rondom de betrokken chirurg heeft gefaald.

Letselschadespecialist Bert Heida over het rapport: ‘Het onderzoek maakt duidelijk dat de zorgvernieuwing bij het Scheper Ziekenhuis, door het uitvoeren van steeds complexere ingrepen, te hoog gegrepen was voor dit (regionale) ziekenhuis. De belangen van de patiënten (veiligheid en goede zorg) zijn in feite ondergeschikt gemaakt aan de belangen van specialist en ziekenhuis.’

Strafzaak chirurg

In 2013 heeft het Openbaar Ministerie bekend gemaakt dat de maagchirurg Nick R. in een zaak wordt vervolgd. De verdenking is zwaar lichamelijk letsel door schuld. In totaal is er door zeventien gedupeerden aangifte gedaan tegen Nick R., maar in de andere zestien gevallen is er volgens justitie onvoldoende bewijs voor een strafrechtelijke vervolging.

Civiele procedure zorgt voor erkenning

Het laten behartigen van uw belangen door een letselschadespecialist draagt bij aan een snellere erkenning en genoegdoening dan bijvoorbeeld een strafzaak of een uitspraak van het tuchtcollege. Alle letselschadezaken zijn al afgewikkeld als er meer informatie komt over de lopende strafzaak tegen Nick R. De uitspraak van het Openbaar Ministerie of het tuchtcollege zorgt wel voor extra genoegdoening en erkenning voor wat iemand is aangedaan.